1. Kötetek és ismeretetéseik

1999

332. Székely András: Kertész Imre válogatott bibliográfiája (1975–1998). Bp. 1999. [K. n.] 19 l. ― Könyvárusi forgalomba nem került; szakirodalmat nem tartalmaz.

2002

333. Temesi László: Sors és sorstalanság. Kertész Imre Nobel-díja. H. n., 2002. Szerzői kiadás, 114 l.
ISMERTETÉS:
– –: = Népszabadság, 2002. dec. 13., 290. sz. 25. ― – –: = Déli Hírlap, 2002. dec. 20., 296. sz. 6.
334. Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk. Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Bp. 2002. L’Harmattan, 217 1. /Dayka könyvek 1./

TARTALOM:
A szerkesztők előszava. 9–13.; Kaposi Dávid: Narratívátlanság. Kulturális sémák és a Sorstalanság. 15–51.; Kalocsai Katalin: Még létre sem jött, mikor már elveszett. Az identitás építésének nehézségeiről egy szélsőségesen fenyegetett helyzetben. 53–66.; Kovács Béla Lóránt: Az időbeliség tapasztalásának módosulásai Kertész Imre Sorstalanság című regényében. 67–75.; Proksza Ágnes: Döntés és ítélet. Kertész Imre: Sorstalanság. 77–102.; Schein Gábor: Összekötni az összeköthetetlent. 103–118.; Vári György: Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete. 119–136. Vaderna Gábor: A lehetséges egyetlen regény. Kertész Imre: A kudarc. 137–149.; Teslár Ákos: Élni és (újra)írni. Morál és poétika A kudarcban. 151–166.; Molnár Sára: A fogolylét poétikája. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. 167–198.; Margócsy István: „Minden nincs meg”. A megfogalmazás kalandja. 199–210.; Radnóti Sándor: Utószó – a Nobel-díj után. 211–217.

ISMERTETÉS:
– –: [Hír] = Magyar Hírlap, 2002. dec. 20., 296. sz. 21. ― Kálmán C. György = Élet és Irodalom, 2002. dec. 13., 50. sz. 29. ― Bányai János = Hung. Közl., 2002. 2. sz. [2003] 147–152. ― Ferencz Győző = Népszabadság, 2003. jan. 11., 9. sz. 29. ― Fűzfa Balázs = Új Könyvpiac, 2003. márc., 2. sz. 12–13. ― Bazsányi Sándor = Holmi, 2003. szept., 9. sz. 1212–1215. ― Ambrus Gábor = Irodalomtörténet, 2003. 3. sz. [ősz] 501–511. ― Szilágyi Zsófia = Jelenkor, 2004. máj., 5. sz. 571–574. ― Szirák Péter = ItK, 2006. 5. sz. 578–582.
335. Hungarológiai Közlemények. 2002. 2. sz. [Újvidék, 2003.] ― Kertész Imre munkássága. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a budapesti MTA Irodalomtudományi Intézete munkatársainak 2002. nov. 18–19-én Újvidéken tartott tanácskozásán elhangzott, illetve a tanácskozásra készült tanulmányok szerkesztett szövegei.

TARTALOM:
Utasi Csaba: „A diadalok könyvének fekete lapja vagyok.” A tanúskodás igénye Kertész Imre műveiben. 7–14.; Faragó Kornélia: Az idegenség alakzatai. Sorstalanság. 15–22.; Erdődy Edit: A jövendő emlékezet kamerája. A Sorstalanság mint forgatókönyv. 23–27.; Szirák Péter: „Ha egyszer megtudhatnám, ki és mi vagyok…” Kertész Imre: Gályanapló. 28–42.; Harkai Vass Éva: A fikció változatai és a determinált identitás Kertész Imre elbeszélő prózájában. 43–51.; Pomogáts Béla: Az írói identitás és a történelem katasztrófája. 52–58.; Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. 59–66.; Bence Erika: A beszéd individuális tere. Kertész Imre: Gályanapló. 67–71.; Csányi Erzsébet: Negatív utópia Ivo Andrić és Kertész Imre kisregényeiben. 72–77.; Hózsa Éva: Felöltött, száműzhető és fölösleges inkognitók. 78–85.; Utasi Csilla: Az én-tudat Kertész Imre regényírásában és esszéi. 86–93.; Kappanyos András: Ami lefordítható, és ami nem. 94–100.; Gerold László: Iszapbirkózás. Téma és műfaj Kertész Imre prózaírásában. 101–109.; Rákai Orsolya: „… Mintha tengeren jönne”. Részvét, részvétel és kívülmaradás alakzatai a Kaddisban. 110–120.; Bányai János: A kudarc, avagy a túlélés narratív formái. A nyomkereső és A kudarc. 121–129.; Vickó Árpád: „A demokrácia kultúra”. [Int.] 131–146.; Bányai János: Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. 147–152.

ISMERTETÉS:
– –: [Hír] = Népszava, 2002. okt. 17., 243. sz. 13.

2003

336. Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Összeáll. Kőbányai János. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 167 l.

TARTALOM:
Kertész Imre: A Gályanapló indítása a Múlt és Jövőben. [Bev. + A muzulmán.] 9–10. Kertész Imre: Canettit fordítani. 11–15.; Radics Viktória: Az ember mélye. (Kertész Imre: Sorstalanság.) 17–28.; Koppány Márton: Halálfúgák. (Kertész Imre regényeiről.) 29–37.; Németh Gábor: Életfúga. (Kertész Imre: Gályanapló.) 39–44.; Heller Ágnes: A holokaszt mint kultúra. (Kertész Imre könyvéről.) 45–55.; Vajda Mihály: „Nem betegség, inkább egészség”. 57–69.; Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. (Kertész Imre regényeiről.) 71–101.; Aharon Appelfeld: Káin és Ábel narratívája. (Kertész Imre Nobel-díjáról.) Kőbányai János interjúja. 103–116.; Dalos György: Széljegyzetek egy Nobel-díj körül. 117–122.; Fehéri György: Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? 123–137.; Fejtő Ferenc: Kicsoda Kertész Imre? (Irodalmi Nobel-díj, 2002.) (Ford.: Zsámboki Mária.) 139–142.; Heller Ágnes: A Sorstalanságról – húsz év után. 143–166.; Kertész Imre a Múlt és Jövőben. 167.
337. Kőbányai János:  Jób díja. Háttér és recepció. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 163 l. ― Válogatott bibliográfiával. (Összeáll.: Dallos Eszter; 151–163. l.)
338. Kőbányai János: Kertésznapló. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 175 l. ― 2., bőv. kiadás: 350.
339. Szirák Péter:  Kertész Imre. Pozsony, 2003. Kalligram, 217 l. /Tegnap és Ma/

ISMERTETÉS:
– –: = Magyar Hírlap, 2003. márc. 1., 51. sz. 30. ― Balassa Péter = Élet és Irodalom, 2003. márc. 21., 12. sz. 22. ― Takács Ferenc = Népszabadság, 2003. márc. 29., 74. sz. Könyvszemle c. mell., 33. ― Perecz László = Népszabadság, 2003. ápr. 19., 92. sz. 31. ― Szilágyi Zsófia = Bárka, 2003. júl.- aug. 4. sz. 131–135. ― Gerold László = Vigilia, 2003. szept., 9. sz. 716–717. ― Kálmán C. György = Élet és Irodalom, 2003. szept. 19., 38. sz. 23. ― Nagy Sz. Péter = Kritika, 2003. nov., 11. sz. 9–11. ― Ambrus Gábor = Irodalomtörténet, 2003. 3. sz. [ősz] 501–511. ― Selyem Zsuzsa = Korunk, 2004. febr., 2. sz. 116–121. ― Bárány Tibor = Jelenkor, 2004. máj., 5. sz. 563–570. Simon Attila = Debreceni Disputa, 2003. jan., 1. sz. 48–49.
340. Vári György:  Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Bp. 2003. Kijárat, 283 l. /Kritikai zsebkönyvtár/

ISMERTETÉS:
Gács Anna = Élet és Irodalom, 2003. jún. 13., 24. sz. 23. ― Nagy Sz. Péter = Kritika, 2003. nov., 11. sz. 9–11. ― Mikola Gyöngyi = Jelenkor, 2004. máj., 5. sz. 543–547. ― Takáts József = Jelenkor, 2004. máj., 5. sz. 548–554. ― Bárány Tibor = Irodalomtörténet, 2004. 2. sz. [nyár] 303–307. ― Selyem Zsuzsa = Alföld, 2005. febr., 2. sz. 99.

2005

341. Molnár Sára:  Ugyanegy téma variációi. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Kolozsvár, 2005. Koinónia, 307 1.

ISMERTETÉS:
Demény Péter = Élet és Irodalom, 2005. dec. 16., 50. sz. 23.
Imre Kertész and Holocaust LiteratureSzerk.: Louise O. Vasvári és Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette, Indiana, 2005. Purdue University Press, 335 1.

2006

342. Kamarás István: A Sorstalanság sorsa. Szombathely 2006. Savaria University Press, 68 l. /Bár könyvek/
343. Újvári Katalin: Kézfogás az irodalomban. Kertész Imre Jegyzőkönyv és Esterházy Péter Élet és irodalom című művének szövegtani-stilisztikai összehasonlításaKiskunhalas, 2006. [K. n.] 47 l. /Fej-jel 6./

2007

344. Földényi F. László: „Az irodalom gyanúba keveredett”. Kertész Imre-szótár. Bp. 2007. Magvető, 335 l. (Németül: Berlin, 2009. Rowohlt)

ISMERTETÉS:
Gács Anna = Élet és Irodalom, 2007. júl. 6., 27. sz. 27. ― Selyem Zsuzsa = Élet és Irodalom, 2007. júl. 6., 27. sz. 27. ― Salamon János = Magyar Narancs, 2007. aug. 23., 34. sz. 24–25. ― Perecz László = Népszabadság, 2007. szept. 1., 204. sz. Hétvége c. mell., 11. ― Szabó Edina = Műút, 2007. 2. sz. 67–68. ― Nagy Sz. Péter = Kritika, 2007. nov., 11. sz. 32–33. ― Krupp József = Múlt és Jövő, 2009. 1. sz. [tavasz] 20–22.

2008

345. Erdődy Edit: Kertész Imre. Bp. 2008. Balassi, 168 l. /Kortársaink/

ISMERTETÉS:
Rónay László = Vigilia, 2009. szept., 9. sz. 716–718. ― Radvánszky Anikó = Élet és Irodalom, 2009. nov. 6., 45. sz. 26.

2009

346. Heller Ágnes: Kertész Imre. Négy töredék. Bp. 2009. Múlt és Jövő, 101 l.

TARTALOM:
Négy szál szegfű Kertész Imre nyolcvanadik évfordulójára. [Előszó] 7–13.; A holokauszt mint kultúra. 15–28.; A Sorstalanságról – húsz év után. 29–59.; Költészet és valóság – K. mollban. 61–86.; Stockholm perspektíváján túl. 87–100.

ISMERTETÉS:
Krupp József = Élet és Irodalom, 2010. ápr. 16., 15. sz. 19. ― Láng Zsolt = Élet és Irodalom, 2010. ápr. 23., 16. sz. 19.
347. Hafner Zoltán: Kertész Imre Bibliográfia. [1975–2009] . Bp. 2009. PIM, 226 l.

ISMERTETÉS:
Székelyné Török Tünde = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. dec., 12. sz. 56–60.

2014

348. Dr. Czeizel Endre – Bárdossy Péter: Kertész Imre és a sors. Mit adtak a magyar zsidó-géniuszok kultúránknak?. Bp. 2014. Galenus, 143 l.

2015

349. Salánki Ágnes: Nobel-díjasok műveinek „újraalkotása”. Kertész Imre és Herta Müller művei fordításainak egybevetése. Bp. 2015. Eötvös József Könyvkiadó, 140 l.

2016

350. Kőbányai János: Kertésznapló. – Saul fia-napló. Bp. 2016. Múlt és Jövő, 134 + 73 l. ― Első kiadás: 338.

2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

1975

351. Szász Imre: Könyvespolcom. [Cikk] = Magyar Hírlap, 1975. máj. 17.,135. sz. Hétvége c. mell., IV.  A Sorstalanságról is. Ua. 365.
352. [Falus Róbert] F. R.: Könyvszemle. [Ism.] = Népszabadság, 1975. jún. 27., 149. sz. 7.  A Sorstalanságról is. Ua. 365.
353. Sinka Erzsébet: Rém-szürke napok. [Ism.] = Élet és Irodalom, 1975. júl. 12., 28. sz. 10.  A Sorstalanságról. Ua. 809.
354. Ács Margit: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. [Ism.] = Magyar Nemzet, 1975. júl. 27., 175. sz. 13. ― Ua. 524.
355. Lenkei Júlia: Kertész Imre: Sorstalanság. [Krit.] = Kritika, 1975. aug., 8. sz. 30.
356. Reményi József Tamás: Egyes szám első személyben. [Ism.] = Napjaink, 1975. aug., 8. sz. 9.  Anóka Eszter: Hála, Czele György: Minden jegy elkelt és K. I.: Sorstalanság c. köteteiről.
357. Czére Béla: Mítosz és valóság. Csontos Sándor: Mese a tűztolvajról. – K. I.: Sorstalanság. [Ism.] = Népszava, 1975. aug. 23., 197. sz. 6.
358. Csontos Sándor: Első kötetesekről és elődeikről. [Ism.] = Könyvvilág, 1975. nov., 11. sz. 16.  A Sorstalanságról is.

1977

359. [Benedek Miklós] (bm): A nyomkereső. [Ism.] = Északmagyarország, 1977. máj. 28., 124. sz. 4.
360. Széky János: Találkozások a terrorral. [Krit.] = Élet és Irodalom, 1977. jún. 4., 23. sz. 10.  A nyomkereső c. kötetről.
361. Szász Imre: A nyomkereső. [Ism.] = Új Tükör, 1977. jún. 5., 23. sz. 2.
362. [Falus Róbert] F. R.: Könyvszemle. K. I.: A nyomkereső. [Ism.] = Népszabadság, 1977. jún. 7., 132. sz. 7.
363. Czére Béla: A fasizmus és a társadalmi tudat. [Krit.] = Könyvvilág, 1977. aug., 8. sz. 15.  A nyomkereső c. kötetről.

1978

364. Varga Zoltán: Kertész Imre két kisregényéről. [Krit.] = Híd, 1978. máj., 5. sz. 665–669.  A nyomkereső c. kötetről.
365. Szász Imre: Könyvespolcom. [Cikk] = Sz. I.: Háló nélkül. Bp. 1978. 51–55. ― Ua. 351.

1983

366. [Albert Gábor] (a): Napló. [Ism.] = Magyar Nemzet, 1983. febr. 27., 49. sz. 6.  A kudarc első részének folyóiratbeli megjelenéséről. L. 48.
367. Spiró György: Non habent sua fata. A Sorstalanság – újraolvasva. [Esszé] = Élet és Irodalom, 1983. júl. 29., 30. sz. 5.  Ua. 371., 1162.
368. – –: Írói jutalmak. [Hír+Fotó] = Új Tükör, 1983. dec. 11., 50. sz. 43.  A Füst Milán-díj átadásáról.

1985

369. Marton Gábor: A sorstalanság folyamatossága. [Krit.] = Népszabadság, 1985. okt. 21., 247. sz. 7.  A Sorstalanság második kiadásáról.
370. Tímár György: Egy vita, a két hiányzó név. [Cikk] = Magyar Hírlap, 1985. nov. 11., 264. sz. 4. A Sorstalanságról is.
371. Spiró György: Non habent sua fata. A Sorstalanság – újraolvasva. [Esszé] = S. Gy: Magániktató. Bp. 1985. 381–391.  Ua. 367., 1162.

1986

372. Várkonyi Benedek: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. [Krit.] = Magyar Nemzet, 1986. máj. 5., 104. sz. 7.

1987

373. Gondos Ernő: Ki fordította?. [Glossza] = Élet és Irodalom, 1987. febr. 13., 7. sz. 9. ― K. I. Nietzsche-fordításáról. L. 178. L. még 1125. 

1988

374. Radics Viktória: Az ember mélye. Kertész Imre: Sorstalanság. [Tan.] = Életünk, 1988. jan., 1. sz. 80–85. (Újraközlése: Múlt és Jövő, 1988. 138–143.) ― Ua. 336., 1780. 

1989

375. Tímár György: A kudarc – nem kudarc. [Krit.] = Magyar Hírlap, 1989. jan. 2., 1. sz. 4.
376. Rónay László: Szellemidézés. [Krit.] = Magyar Hírlap, 1989. jan. 20., 17. sz. 9. ― A kudarcról is. 
377. Marno János: Sziszifusz, az öreg – Köves és Berg. [Tan.] = Kortárs, 1989. márc., 3. sz. 155–161. ― A kudarcról. 
378. Díjak, kitüntetések. [Hír] = Élet és Irodalom, 1989. ápr. 7., 14. sz. 8. ― K. I. a József Attila-díjasok között. 
379. Nagy Sz. Péter: „...és mink vagyunk?”. [Krit.] = Új Írás, 1989. máj., 5. sz. 127–128. ― A kudarcról. 
380. Koppány Márton: Az olvasó. Kertész Imrének. [Vers] = Múlt és Jövő, 1989. 2. sz. [nyár] 57.
381. Hima Gabriella: Kertész Imre: A kudarc. [Krit.] = Alföld, 1989. jún., 6. sz. 86–88.
382. Bán Zoltán András: Diadalmas fiaskó. Kertész Imre: A kudarc. [Krit.] = Kritika, 1989. júl., 7. sz. 39–40. ― Ua. 422.
383. Györffy Miklós: A kő és a hegy. Kertész Imre: A kudarc. [Tan.] = Jelenkor, 1989. okt., 10. sz. 985–987. ― Ua. 433.
384. Spiró György: Kertész Imre hatvanéves. [Eml.] = Élet és Irodalom, 1989. nov. 17., 46. sz. 7.
385. Tábor Ádám: Folytatás (újabb győzelem). [Krit.] = Élet és Irodalom, 1989. dec. 1., 48. sz. 11.  A kudarcról. L. még 841.

1990

386. Koppány Márton: Halálfúgák. Kertész Imre regényeiről. [Tan.] = Múlt és Jövő, 1990. 1. sz. [tavasz] 93–96.  A Sorstalanságról, A kudarcról és a Kaddisról.
387. Csuhai István: A lehetséges regény. [Krit.] = Forrás, 1990. márc., 3. sz. 87–89.  A kudarcról.
388. Jólesz László: Beszédkényszer? [Krit.] = Könyvvilág, 1990. máj., 5. sz. 36.  A Kaddisról.
389. Takács Ferenc: Erdő, halál, irtás / írás. [Krit.] = Kortárs, 1990. jún., 6. sz. 153–155.  A Kaddisról.
390. Bán Zoltán András: Körkörös monológ. [Krit.] = Magyar Napló, 1990. jún. 14., 24. sz. 13.  A Kaddisról.

390a. – –: Elias Canetti ülésszak. [Hír.] = Magyar Napló, 1990. jún. 7., 23. sz. 15.  Az Osztrák Kulturális Intézet rendezvényén K. I. is felolvas.
391. – –: Örley-díjak. [Hír] = Magyar Napló, 1990. jún. 21., 25. sz. 15.  A kudarc c. regényért.
392. Gara János: Lehet még menet közben olvasni?. [Krit.] = Népszava, 1990. júl. 17., 166. sz. 6.  A Kaddisról.
393. Várai Emil (–ai): Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. [Krit.] = Szombat, 1990. aug., 6. sz. 17.  A Kaddisról.
394. Murányi Gábor: „…és Fasizmus jegyesek?” Holmi, Thalassa, Valóság, Kritika. [Lapszemle] = Magyar Nemzet, 1990. aug. 2., 153. sz. 6.  A Táborok maradandósága c. esszéről is. L. 56.
395. Balassa Péter: „Soha nem engedek”. Drámai monológ – nagyprózában. [Krit.] = Magyar Hírlap, 1990. szept. 29., 224. [229] sz. Ahogy tetszik c. mell., 2.  A Kaddisról.

395a. A Magyar Írószövetség Elnökségének állásfoglalása. [Nyil.] = Magyar Napló, 1990. okt. 4., 40. sz. 1.  Csoóri Sándor Nappali hold c. esszéje kapcsán kirobbant vitáról, illetve K. I. Nem tűröm, hogy kirekesszenek c. cikkére is reagálva. 
396. Marno János: Regénysirató. [Tan.] = Jelenkor, 1990. nov., 11. sz. 878–885. ― A Kaddisról. 
397. Erdődy Edit: Halálfúga – prózában. [Krit.] = Jelenkor, 1990. nov., 11. sz. 886–889. ― A Kaddisról. 
398. Berkes Erzsébet: Az ésszerű lét nyomorúsága. [Krit.] = Mozgó Világ, 1990. nov., 11. sz. 118–121. ― A Kaddisról
399. Wirth Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. [Krit.] = Vigilia, 1990. nov., 11. sz. 876–877.
400. Szilágyi Márton: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. [Krit.] = Alföld, 1990. dec., 12. sz. 72–73. 

1991

401. Radics Viktória: Leheletnyi vigaszért. [Krit.] = Holmi, 1991. márc., 3. sz. 370–372. ―  A Kaddisról. 
402. Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi életforma. [Krit.] = Holmi, 1991. márc., 3. sz. 372–378.  A Kaddisról. Ua. 528., 1263.
403. V. Gy.: Bernhardi Budapesten. [Krit.] = Bécsi Napló, 1991. márc.-ápr., 2. sz. 8.  K. I. Schnitzler-fordításáról is a színházi bemutató kapcsán. L. még 186.
404. Berkes Erzsébet: Az irodalom esélyei. [Krit.] = Könyvvilág, 1991. máj., 5. sz. 4.  Az angol lobogó c. kötetről.
405. [Rakovszky Zsuzsa] R. Zs.:  [Az angol lobogó…] [Ism.] = Beszélő, 1991. jún. 1., 22. sz. 42.
406. Wirth Imre: Ex libris. [Ism.] = Élet és Irodalom, 1991. jún. 14., 24. sz. 11.  Az angol lobogó c. kötetről.
407. V. A.: Angol lobogó. [Ism.] = Korunk, 1991. aug., 8. sz. 1047.  Az angol lobogó c. kötetről.
408. Balogh Ernő: Kiért szól a Kaddis? Kertész Imre két könyvéről. [Krit.] = Népszabadság, 1991. szept. 7., 210. sz. 9.  A Kaddis és Az angol lobogó c. kötetről.
409. Barabás Tamás: Kornis Mihály íróból színész lesz. [Int.] = Esti Hírlap, 1991. szept. 9., 2.  A Jegyzőkönyv bemutatójáról.
410. [Zappe László] Z. L.: Kertész – Kornis – Kamra. [Krit.] = Népszabadság, 1991. okt. 28., 252. sz. 13. ― A Jegyzőkönyv színházi bemutatójáról.
411. György Péter: Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imréről. [Tan.] = Orpheus, 1991. 4. sz. [tél] 39–49.
412. Murányi Gábor: Kéznyújtás. [Cikk] = Magyar Nemzet, 1991. nov. 4., 258. sz. 9.  A Jegyzőkönyv színházi bemutatójáról.
413. Barabás Tamás: Kertész – Kornis produkció. [Cikk] = Esti Hírlap, 1991. nov. 9., 263. sz. 10.
414. Bányai János: A kudarc után. [Krit.] = Híd, 1991. dec., 12. sz. 1133–1137.  Az angol lobogó c. kötetről. Ua. 458.
415. Márton László–Varga Lajos Márton: A tanúságtétel perspektívái. [Int.] = Jelenkor, 1991. dec.,    12. sz. 1051–1054.  Az angol lobogó c. kötetről. Ua. 454.
416. Závada Pál: Az előttünk szaladó bárányt követni. [Krit.] = Színház, 1991. dec., 12. sz. 1–2.  A Jegyzőkönyv színházi bemutatójáról.
417. Márton László: Író, színészkedj! [Krit.] = Színház, 1991. dec., 12. sz. 2.  A Jegyzőkönyv színházi bemutatójáról.
418. Margittai Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? [Tan.] = Újhold-Évkönyv, 1991. 1. sz. 282–286.

1992

419. Balassa Péter: Kertész – Kornis. Kritika helyett köszönet. [Cikk] = Kritika, 1992. jan., 1. sz. 48.  A Jegyzőkönyv színházi bemutatójáról.
420. Radics Viktória: A rejtőzködő kreatúra. [Krit.] = Holmi, 1992. jan., 1. sz. 134–137. ― Az angol lobogó c. kötetről.
421. Turai Tamás: A hiten túl, a pusztulás előtt. Esszé Kertész Imréről, és az írói mítoszról. [Esszé] = Jelenkor, 1992. ápr., 4. sz. 310–316.
422. Békés Pál: „A gyanúba keveredett irodalom”. [Krit.] = Mozgó Világ, 1992. máj., 5. sz. 110–111.― Az angol lobogó c. kötetről. 
423. Radnóti Sándor: Sorsnapló. [Krit.] = Könyvvilág, 1992. máj., 5. sz. 3. ― A Gályanaplóról. 
424. Bán Zoltán András: Otthonteremtés a száműzetésben. [Krit.] = Népszabadság, 1992. jún. 6., 133. sz. 28. ― A Gályanaplóról. 

424a. Guylás Sándor: Brávó, Kornis Mihály! [Cikk] = Kapu, 1992. aug., 8 sz. 105-107.― Az 1992. jún. 18-28. között Bonnban rendezett színházi biennáléról, amelyen K. I. Jegyzőkönyv c. művét Kornis Mihály adta elő.  
425. K. S. J.: Kertész Imre: Gályanapló. [Ism.] = Korunk, 1992. aug., 8. sz. 121. ― A Gályanaplóról.  
426. Bányai János: Értékválasztásaink. [Esszé] = Magyar Szó, 1992. aug. 23., 231. sz. 11. ― A Gályanaplóról is.
427. Németh Gábor: Életfúga. Kertész Imre – Gályanapló. [Esszé] = Múlt és Jövő, 1992. 3. sz. [ősz] 110–112. ― Ua. 336.
428. Kálmán C. György:  A már megtalált. Kertész Imre: Gályanapló. [Krit.] = Beszélő, 1992. okt. 10., 41. sz. 42–43. ― Ua. 934.
429. Gács Anna: Egy különös regény. Kertész Imre: Gályanapló. [Krit.] = Jelenkor, 1992. okt., 10. sz. 857–860.
430. Szirák Péter: A szűk az most tágasabb. Kertész Imre: Gályanapló. [Krit.] = Kortárs, 1992. nov., 11. sz. 96–100.