III. Elemzett kötetek

1956. Magyar írók novellái. (Gyűjtötte és összeáll. Pomogáts Béla.) Bp. 2006. Noran, 579 l.
7x7 híres mai magyar regény. Bp. 1997. Móra, 466 l.
 
A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk.: Molnár Judit. Bp. 2005. Balassi, 737 l. 
A holokauszt témája az irodalomban. Szerk. Kisantal Tamás, Mekis D. János. Pécs, 2018. Kronosz. /Árkádia Kiskönyvtár/
A Madách Imre Gimnázium Évkönyve 2001–2002. Bp. 2003. 
A magyar irodalom történetei 3. kötet. 1920-tól napjainkig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Veres András. Bp. 2007. Gondolat, 922 l.
A megértés felé. Szerk. Fűzfa Balázs. Bp. 2003. Pont, 148 l. /Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei 6./
Ámos Imre és a 20. század. Kortárs összművészeti kiállítás. Szerk. Galambos Ádám. Bp. 2013. Corvina–Luther, 175. l. ― CD-melléklettel. 
A népiségtől a posztmodernig. Tanulmányok korunk irodalmáról. Szerk. Bitskey Tibor és Tamás Attila. Debrecen, 1997. KLTE, 124 l.
Angyalosi Gergely: Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Bp. 2004. Kijárat, 314 l. 
Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2002–2003-ban. Jelentés és dokumentáció. Szerk. Dési János, Gerő András, Szeszlér Tibor, Varga László. Bp. 2004. B’nai B’rith Első Budapesti Közösség, 
Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Szerk.: Biczó Gábor és Kiss Noémi. Debrecen, 2003. Csokonai, 437 l.  
Apokrif. A Szombathelyen, Bozsokon és Velemben 2008. április 18–19-én rendezett Apokrif-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. Alkotószerk.: Fűzfa Balázs. Szombathely, 2008. Savaria University Press, 298 l. /A tizenkét legszebb magyar vers 2./
A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Szerk. Széplaky Gerda. Pozsony, 2008. Kalligram, 414 l.
Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Szerk. Józan Idikó, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Bp. 2003. Osiris, 543 l. 
Ács Margit: A hely hívása. Esszék, portrévázlatok, kritikák. Lakitelek, 2000. Antológia, 343 l. 
Ács Margit: Jeleneink és múltjaink. Miskolc, 2006. Felsőmagyarország, 258 l.
Ács Pál: Átszitált idő. Tinóditól Tandoriig. Bp. 2014. Kalligram, 595 l.
 
V. Bálint Éva: Kövek és kavicsok. Bp. 2000. Filum, 336 l.
Bán Zoltán András: Az elme szabad állat. Bp. 2000. Magvető, 476 l.  
Bán Zoltán András: Meghalt a Főítész. Esszék és kritikák. Szerk.: Keresztesi József. Bp. 2009. Scolar, 269 l.
Bán Zsófia: Próbacsomagolás. Esszék. Pozsony, 2008. Kalligram, 213 l. 
Bányai János: Talán így. Könyv és kritika III. Újvidék, 1995. Forum, 205 l.  
Bányai János: Egyre kevesebb talán. Tanulmányok, kritikák. Újvidék, 2003. Forum, 195 l. 
Barlay, Stephen [Bokor István]: Menekülés és megérkezés. Ford.: Kocsis Anikó. Bp. 2006. K. u. K. Kiadó, 207 l.
Bazsányi Sándor: A szájalás szomorúsága. Bp. 2000. JAK–Kijárat, 272 l. /JAK-füzetek 113./
Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…” Változatok iróniára. Pozsony, 2009. Kalligram, 491 l.
Bazsányi Sándor: „Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek…” Változatok a retorikára. Bp. 2003. Kijárat, 172 l. 
„Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.” Magyar írók Berlinről. Bp. 2007. Magvető, 261 l. 
Bombitz Attila: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Pozsony, 2005. Kalligram, 371 l. 
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai. Bp. 2008. Vigilia, 211 l. /Vigilia/Esszék/ 
Bödőcs Tibor: Addig se iszik. Bp. 2017. Helikon, 208 l.
Budapesti aggadák. Novellaantológia. Holocaust utáni próza. Összeáll., az utószót és a jegyzeteket írta Kőbányai János. Bp. 1999. Múlt és Jövő, 343 l.
Burger Barna: Fej vagy írás. 92 íróportré. Szerk.: Hafner Zoltán. Bp. 2005. PrintXBudavár, 207 l.
 
Dalos György: Tíz esztendő. Európai naplójegyzetek. Bp. – Pozsony, 2016. Kalligram, 265 l. 
Darvas Iván. Emlékkönyv. Bp. 2007. MTI, 127 l. /Film, Színház, Muzsika, 1./
Dávidházi Péter: Per Passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp., 1998. Argumentum, 409 l.
Dérczy Péter: Vonzás és választás. Debrecen, 2004. Csokonai, 230 l. /Alföld könyvek/
 
Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. Bp. 2003. JAK–Kijárat, 234 l.
Elek Tibor: Állítások és kérdések. Tanulmányok, esszék, kritikák, beszélgetések, viták. Bp. 2012. Kortárs, 279 l.
Értelmezések az elmúlt századból. Pécs, 2002. Jelenkor, 248 l. /Sensus Füzetek/
Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora. Bp., Magvető, 2003. 452 l.  
Esterházy Péter: Az olvasó országa. Esszék, cikkek 2003–2016. Bp. 2018. Magvető, 760 l. 
 
Faragó Kornélia: Kultúrák és narrratívák. Az idegenség alakzatai. Újvidék, 2005. Forum, 176 l.
Farkas István festőművész gyűjteményes kiállítása. Szerk.: S. Nagy Katalin és Mattyasovszky Zs. Péter. Bp. 2005. Budapesti Történeti Múzeum, 80 l. [Kiállítási katalógus.]
Ferch Magda: Francia kapcsolataim. Egy frankomán újságíró beszélgetései. Athenaeum, 2005. 292 l.
Földényi F. László: A gömb alakú torony. Pécs, 2003. Jelenkor, 292 l.
Földényi F. László: Egy fénykép Berlinből. Esszék, 1991–1994. Bp., 1995. Liget, 251 l. Liget könyvek/
Freud, Sigmund: Mózes – Michelangelo Mózese. (Két tanulmány). Szöveggond., jegyz.: Ara-Kovács Attila. Bp. 1987. Európa, 266 l. /Mérleg/
 
Gábor Áron. Bp. 2000. Art Craft Studio, 121 l.
Gács Anna: Miért nem elég nekünk a könyv. A szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban. Bp. 2002 [2003]. Kijárat, 273 l.
„Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor adatott”. Ferenczi László emlékkönyv. Szerk., szakmai életrajz, bibliográfia: Tóth Szilvia. Bp. 2018. Hungarovox, 268 l.
Gervai András: Állami álomgyár. Film, politika, társadalom. Bp. 2018. Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány – L'Harmattan, 348 l.
 
Gyimesi Tímea: Szökésvonalak. Diagrammatikus olvasatok Deleuze nyomán. Bp. 2008. Kijárat, 188 l.
Györffy Miklós: Új magyar prózaszemle: nyolcvanas évek. Pécs, 1992. Jelenkor, 213 l.   
Györffy Miklós: Magyar elbeszélő szólamok. Bp. 2004. Kalligram, 329 l. 
György Péter: Kádár köpönyege. Bp. 2005. Magvető, 292 l.
 
Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája. Esszék kritikák. Pécs, 2014. Konosz, 421 l.
 
Heller Ágnes: Auschwitz és Gulág. Bp. 2002. Múlt és Jövő, 117 l.
Heller Ágnes: Az idegen. Bp. 1997. Múlt és Jövő, 256 l.
Heller Ágnes: Kertész Imre. Négy töredék. Bp. 2009. Múlt és Jövő, 101 l.
Heller Ágnes: Olvasónapló 2014–2015. Bp. 2015. Múlt és Jövő, 276 l.
Heller Ágnes: Pikareszk Auschwitz árnyékában. (Négy tanulmány) Bp. 2003. Múlt és Jövő, 141 l.
Heller Ágnes: Trauma. Bp. 2006. Múlt és Jövő, 140 l.  
Holmi 1989–2014. Antológia I. Szépirodalom. Vál.: Réz Pál, Radnóti Sándor, Szalai Júlia, Várady Szabolcs, Voszka Éva, Závada Pál. Bp. 2015. Libri, 582 l. 
Holokauszt múzeum, Hódmezővásárhely. [Katalógus.] Összeáll. Schmidt Mária. Szerk. Körmendy Zsuzsa. Hódmezővásárhely, 2004. 88 l.
Holokauszt-olvasókönyv. Öszzeáll. Kőbányai János. Bp. 2016. Múlt és Jövő, 791 l.
Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Szerk. Kovács Mónika. Bp. 2001. Hannah Arendt Egyesület, 172 l.
Hommage à Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal. Szerk.: Jacqueline Cherruault-Serper. Bp. 1999. Világosság, 307 l.
Hungarikonok. [Bp.] 2010. Kárpáti-gyűjtemény, 143 l.
Hungarikon. [Bp.] 2012. Kárpáti-gyűjtemény, Maszk és Ecset Közhasznú Alapítvány, 95 l.
Húsz év. A Széchenyi István Irodalmi és Művészeti Akadémia története. Bp. 2013.
 
Identitás és kulturális idegenség. Szerk.: Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. Bp. 2003. Osiris, 425 l. 
Imre László: „Felszabadult” irodalom? Műfajok válaszútján a XX. század második felében. Szombathely, 2007. Savaria University Press, 196 l. /Isis könyvek/
Irodalom a forradalomban. Emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében 2006. október 15. Szerk.: Angyalosi Gergely. Bp. 2008. Universitas, 176 l.
Írók, költők. A–K. Első könyv. Bp. 2013. Budakönyvek, 98 l. /Híres magyarok/
 
Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek. Pécs, 2002. Jelenkor, 217 l. 
Kardos G. György: Csak úgy mesélek. Bp. 2000. Göncöl, 165 l.   
Keresztesi József: Hamisopera. Kritikák 1999–2007. Pozsony, 2007. Kalligram, 262 l.
Ki volt Edgar Allan? Hét új kisregény Ausztriából és az NSZK-ból. Vál., utószó: Györffy Miklós. Bp. 1982. Európa, 601 l.
Konrád György: Az író és a város. Esszék, előadások. Bp. 2004. Noran, 502 l. 
Kortárs irodalmi olvasókönyv. Szemelvények, íróportrék, bibliográfia. 1. köt. Fel. szerk.: Menyhért Anna. Szerk.: Kiss Noémi, Parragh Szabolcs, Vaderna Gábor. Bp. 2006. Anonymus – Ráció, 457 l.
Kőbányai János: A magyar-zsidó irodalom története. Kivirágzás és kiszántás. Bp. 2012. Múlt és Jövő, 644 l.
Körkép 2003. Bp. 2003. Magvető, 240 l.
Közös örökségünk. Szerk. Galambos Ádám. Bp. 2009. Luther, 178 l. /Asztali beszélgetések 3./
 
Margócsy István: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Bp. 2003. Palatinus, 461 l.
Márton László: Zokogó Zarándokok. Történelem, irodalom, önéletrajz-szilánkok. Bp. 2016. L’Harmattan, 199 l.
Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 547 l.
Menyhért Anna: Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom. Bp. 2008. Anonymus – Ráció, 237 l.
Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk. Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged, 2004. Grimm, 286 l. 
Murányi Gábor: A múlt szövedéke. Históriák a megbicsaklott 20. századból. Bp. 2004. Noran-Kiadó Kft., 534 l.
 
Nádas Péter: Hátországi napló. Pécs, 2006. Jelenkor, 250 l. 
 
Olasz Sándor: Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában. Bp. 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó, 239 l.
Ottlik. (Emlékkönyv.) Vál. és szerk. Kelecsényi László. Bp. 1996. Pesti Szalon, 455 l.
 
Ördögh Ottó: Sortalanság. Magyar Irodalmi Paródiák. Illusztrációk: Kárpáti Tibor. Bp. 2018. Móra, 217 l.
 
 
Pályi András: Múlás és maradás. Rádiónapló. Pozsony, 2004. Kalligram, 307 l.
Pelle János: Zsidó gombolyag. Bp. 2007. Ráday Könyvesház, 180 l.
Pór Péter: Tornyok és tárnák. Bp. 2013. Pesti Kalligram, 318 l.
Prózafordulat. Szerk.: Györffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor. Bp. 2007. Kijárat, 291 l.
 
Radnóti Sándor: A piknik. Írások a kritikáról. Bp., 2000. Magvető, 332 l.  
Radnóti Sándor: Műhelymunka. Debrecen, 2004. Csokonai, 162 l. /Alföld könyvek/
Radnóti Sándor: Az Egy és a Sok. Bírálatok és méltatások. Pécs, 2010. Jelenkor, 332 l.
Rákai Orsolya: Utazások a Fekete Királynővel. (Írások az írásról és irodalomról.) Bp., 2007. Kijárat, 201 l.
Rákos Péter: Prágai őrjárat. Pozsony, 1995. Kalligram, 260 l. 
Rosenfeld, Alvin H.: A holokauszt vége. Ford.: Kovács Sz. Anna. Bp. 2013. Gondolat, 345 l.
 
Salamon János: A szív arisztokratikus szokásai. Bp. 2016. Kalligram, 329 l.
Sándor Iván: A jövő árnyéka. Bp. 2016. Kalligram, 134 l.
Sándor Iván: Séta holdfényben. Szeged, 2004. Tiszatáj, 409 l. 
Schiff András a zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Bp. 2003. Vince, 231 l.
Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt. Esszék diktatúráról és demokráciáról. Bp. 2010. XX. Század Intézet, 311 l.
Schmidt Mária: Veszélyzónában. Esszék. Bp. 2016. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 341 l. (Németül: uo., 2017.) 
Selyem Zsuzsa: Fehérek közt. Bp. 2007. Vigilia, 239 l. /Vigilia/Esszék/
Selyem Zsuzsa: Fiktív állatok. A rezisztencia irodalmi formáiról. Kolozsvár, 2014. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság 280 l. /Tanulmányok 2./
Sine ira et studio. Harag és elfogultság nélkül. Szerk.: Jahn Ágnes. Bp. 2005. ELTE–MTT, 187 l. /A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XXXII./
Soltész Márton: Ideológiák horizontváltása. Fejezetek a magyar irodalom háttértörténetéből. Bp. 2018. Orpheusz, 301 l.  
Somlyó György: Írjak? Ne írjak? Bp. 2005. Nap Kiadó, 235 l.
Spiró György: Magániktató. Bp. 1985. Szépirodalmi, 660 l.
Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar? Esszék 1994–2003. Bp. 2003. Ab Ovo, 227 l.  
Spiró György: Válogatott esszék 1979–2016. Bp. 2016. Magvető, 375 l.
Steko [Stekovics Gáspár]: Képpel/írott/táj. Bp. 2015. Colorcom, 185 l. 
 
Szarajevó. Egy antológia. Szerk.: Csejdy András. Bp. 1994. Kozmopolisz Rt. 379 l. /Narancs Könyvek/
Szász Imre: Háló nélkül. Bp., 1978. Szépirodalmi, 378 l. 
„Száz év múlva is emlékezett dolgokra…” Ottlik Géza első évszázada. Szerk.: Finta Gábor és Fűzfa Balázs. Szombathely, 2015. Savaria University Press, 256 l. /Ottlik-könyvtár III./
Szegedy-Maszák Mihály: A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Bp. 2003. Akadémiai, 141 l.
Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve. 13. kötet. Sátoraljaújhely, 2003.
Szerelmünk, Szigliget. Szerk. Kelecsényi László. Bp. 2005. Holnap, 159 l.
Szirák Péter: Folytonosság és változás. Debrecen, 1998. Csokonai, 153 l. /Alföld könyvek/
Szó–Elbeszélés–Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk.: Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Bp. 2003. Kijárat, 471 l.
Szörényi László LXX. Szerk.: Hafner Zoltán. Bp. 2015. Nap Kiadó, 111 l.
Szövegek között V. (Fejezetek a mai magyar irodalomból) Szerk.: Fried István. Szeged, 2001. SZTE BTK, 212 l.
Szövegek között XVI. Irodalomtörténet- és elmélet, színházelmélet és komparastisztika. Szeged, 2011. SZTE BTK, 256 l.
Szűcs Teri: A felejtés művészete. Bp. 2011. Kalligram, 221 l. 
 
Találunk szavakat. Válogatott írások Esterházy Péter műveiről, 1974–2008. Bp. 2010. Magvető, 268 l.
Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. A 2013-ban Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktoriskola által azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerk. anyaga. Szerk.: Boros Oszkár, Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta, Varró Annamáris, Zsuppán Klaudia. Bp. 2014. Gondolat, 292 l. /Kultúra – irodalom/
 
Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok. A megálmodott Magyarország – beszélgetések, elemzések. Bp. 2015. Kortárs, 492 l.
 
Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. Szerk.: Lengyel Balázs. Bp. 1991. Magvető, 303 l.
 
Válogatott Holmi. Antológia. Szerk.: Domokos Mátyás, Fodor Géza, Radnóti Miklós, Réz Pál, Várady Szabolcs. Bp. 1995. Holmi–Magvető, 350 l. 
Vámos Miklós: Kedves kollégák. 1. kötet. Bp. 2010. Európa, 419 l.
Vándor szövevény. Az Alföld Stúdió antológiája. Szerk.: Szirák Péter. Debrecen, 2001. Alföld, 197 l.
Váradi Júlia: A szabadság foka. 50 beszélgetés. Bp. 2005. Noran, 354 l.
Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp. 1994. Pesti Szalon, 223 l.
Vincze Attila Tamás: Színészeink Versközelben. Gyöngyös, 2004. Pallas, 207 l. 
Visky András: A különbözőség vidékén. Bp. 2007. Vigilia, 246 l. /Vigilia/Esszék/
 
„Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalmban. Szerk.: Schein Gábor, Szűcs Teri. Bp. 2013. ELTE Eötvös Kiadó, 286 l.