[ '

„Megbízni a valószerűtlenben, mint a valószínűhöz, sőt valószerűhöz vezető út kiindulási bázisában.”

', '

„Csak álmélkodom, nem bírok betelni vele: a zsarnokság vaskarma alatt nem nyög, hanem dorombol.”

', '

„Nem Isten halt meg; a létfeltételek változtak. Nem az értékek omlottak össze; a hasznavehetőségük vált kérdésessé.”

', '

„Vannak kérdések, melyekre lehetetlen választ adni, de éppolyan lehetetlen nem föltenni őket.”

', '

„Mi az igazság? Milyen egyszerű is a válasz! Az igazság az, ami fölemészt.”

', '

„Mivel akarsz fizetni, ha nem az életeddel?”

', '

„Írói becsvágyam: valamit, amiben elvérzek.”

', '

„Egyazon regényt élni és írni.”

', '

„A legriasztóbb ismeretlenségi tényező: önmagam.”

', '

„Végül is egy regény legkevésbé esztétikailag mérlegelhető. Az emberek egy művészszemély jelenlétére vágyakoznak, aki számukra megnyilatkozik.”

', '

„Mindannak, ami számomra oly fontos, egyidejűleg át tudom érezni a jelentéktelenségét is.”

', '

„Lásd, amit leírsz. A stílus: látni.”

', '

„Eddig a hazugság volt itt az igazság, de ma már a hazugság sem igaz.”

', '

„… írni, hogy létezésemet eltűrjem, mi több, igazoljam.”

', '

„Nagy művészet a kultúra idején volt; izgalmas művészet a kultúra pusztulás óta van. Felismerni mindennek időhöz kötöttségét, felismerni a kort.”

', '

„Az ideológiák szellemi mélységei kizárólag annyiban érdekelnek, hogy letartóztatnak-e vagy sem.”

', '

„Mindig volt egy titkos életem, és mindig az volt az igazi.”

', '

„Megélni az életet, azt, ami jutott, s úgy megélni, hogy a teljes jusson, ez az életfeladat, bárhol éljünk is.”

', '

„A Bibliát jól meg lehet érteni a történelem nélkül, de a történelmet a Biblia nélkül soha.”

', '

„Az nem kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs. Az embernek mindenképpen úgy lehet csak élnie, mintha lenne.”

', '

„Van-e még bárminek bármilyen jelentősége? A szeretet. Ez túlél. Mint a szégyen, mint a kín.”

', '

„Megértettem a számomra adott világegyetem titkát: bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok.”

', '

„Semmilyen ideológiának, elméletnek nem vagyok az elkötelezettje, soha nem is voltam.”

', '

„Éreztem: ha türelmes leszek magamhoz, a csoda be fog következni.”

', '

„Nem a könyv számít, hanem az olvasója.”

', '

„Mindent, ami megtörtént, befolyásol minden, ami megtörténhet még.”

', '

„Az nem kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs. Az embernek mindenképpen úgy lehet csak élnie, mintha lenne.”

' ]