Dánielfy Gergő nem egyszerűen megzenésíteni, megszemélyesíteni is szerette volna Petőfi Sándor:  Nem ért engem a világ című versét, amely bevallása szerint mélyen megérintette. A dalhoz készített klip alapgondolatát Munkácsy Mihály Ecce homo című festménye adta, amelyet egy modern élőképbe helyeztek át, erős párhuzamot jelezve Petőfi és Krisztus „megnemértettségével”. A dalban a kicsit tört, de ugyanakkor egyszerű ütem nagyon eredeti módon ellenpontozza a nagyívű, kórusszerű vokál.