A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt

(Monológok és dialógok.)

 

 

Tartalom

Haza, otthon, ország. [Esszé] 9–29.; Hamburgi esszé. [Esszé] 30–59.; Táborok maradandósága. [Esszé] 60–73.; Hosszú, sötét árnyék. [Esszé] 74–84.; A holocaust, mint kultúra. [Esszé] 85–102.; „Hazai levelek”. [Esszé] 103–121.; A fölösleges értelmiségi. [Esszé] 122–137.; A látható és láthatatlan Weimar. [Esszé] 138–143.; Budapest – egy fölösleges vallomás. [Esszé] 144–154.; Az eltökélt pesszimizmus. (Víg Monika) [Interjú] 157–164.; Az Auschwitzban rejlő kegyelem. (Adelbert Reif) [Interjú] 165–180.; A haláltudat mint vitális erő. (Szántó T. Gábor) [Interjú] 181–205.; Köszönet egy díjért. [Esszé] 207–214. [Jegyzetek: 215–217.]

Korabeli fogadtatás

1. kiadás

Bp. 1998. Magvető, 217 l.

Idegen nyelven

Eine Gedankenlänge Stille während das Erschießungskommando neu lädt. Ford.: Buda György, Relle Ágnes, Kristin Schwamm, Christina Viragh. Reinbek bei Hamburg, 1999. Rowohlt Taschenbuch rororo  — 2. kiadás: 2002. (német)


Un instant de silencio en el paredón. [A gondolatnyi csend…] Ford.: Adan Kovacsics. Barcelona, 1999. Herder (spanyol)vissza