Pályázat Kertész Imre műveinek fordítására

 

1. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.; adószám: 18237010-2-43; képviseli: Dr. Schmidt Mária főigazgató; a továbbiakban: Közalapítvány) – Kertész Imre életműve előtt tisztelegve – műfordítói pályázatot hirdet.

Kertész Imre a 20. századi diktatúrák olyan elemző tanúságtevője és értékteremtője, mely egyedülállóvá teszi őt a magyar és európai kultúrában. Évtizedekig tartó mellőzöttsége idején sem kötött alkukat, s radikális meg nem alkuvása mindannyiunk számára például szolgál. Életművének gondozása megtisztelő feladat s egyben morális kötelezettsége az utódoknak. Ennek szellemében jött létre az író nevét viselő intézet, melynek fő célkitűzése az író emlékének méltó ápolása, kiadatlan műveinek és a róla szóló irodalmi anyagok összegyűjtése, tudományos igényű feldolgozása.

A Közalapítvány által működtetett Kertész Imre Intézet fő célkitűzése hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb közönségréteg számára hozzáférhetővé váljanak az író művei.

2. A legjobb pályaműveket az intézet a www.kerteszintezet.hu honlapon közzéteszi. A pályázatokat elbíráló zsűrit a Közalapítvány felkérésére az adott szakterület jeles képviselői alkotják.

3. Pályázhatnak azok a magánszemélyek:

• akik 1983. január 1. napja után születtek, és

• a pályázat ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb olyan támogatásban, ill. pályázati összegben, melynek tárgya Kertész Imre műveinek fordítása.

4. A pályázat során benyújtandó mű (a továbbiakban: „pályamű”): Kertész Imre olyan művének legfeljebb 20 000 leütésnyi részlete, amely a fordítani kívánt nyelven még nem jelent meg. A pályaműhöz mellékelni kell az eredeti szöveget, feltüntetve a kiadás adatait.

5. A pályázókat kérjük, pályázatukhoz csatolják önéletrajzukat.

6. A pályaművek beadása folyamatos.

7. Beadható pályaművek száma, a beadás helye:

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.

A pályázatok beadásának címe:palyazat@kerteszintezet.hu

8. A pályázat érvényessége:

A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:

• a pályázó a Közalapítvány vezető munkatársainak nem hozzátartozója;

• a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek 

9. Megállapodások a pályázat elbírálását követően

A pályaművek értékelését követően a legjobbnak ítélt munkák benyújtóival a Közalapítvány egyedi megállapodást hoz létre, amelyben megbízza a pályázót egy Kertész Imre-mű műfordításával.

A pályaművek értékelésének pontos idejéről, továbbá a pályázattal kapcsolatos, a fentiekben nem, vagy nem teljes részletességgel ismertetett kérdésekkel kapcsolatban honlapunkon (www.kerteszintezet.hu) adunk tájékoztatást. A felmerülő kérdéseket a palyazat@kerteszintezet.hu címre küldhetik.

 

Kelt. Budapest, 2018. július 9.

 

 

Pályázat Kertész Imre idegen nyelvű monográfiájának megírására

 

1. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.; adószám: 18237010-2-43; képviseli: Dr. Schmidt Mária főigazgató; a továbbiakban: Közalapítvány) – Kertész Imre életműve előtt tisztelegve – idegen nyelvű monográfia elkészítésére vonatkozó pályázatot hirdet.

Kertész Imre a 20. századi diktatúrák olyan elemző tanúságtevője és értékteremtője, mely egyedülállóvá teszi őt a magyar és európai kultúrában. Évtizedekig tartó mellőzöttsége idején sem kötött alkukat, s radikális meg nem alkuvása mindannyiunk számára például szolgál. Életművének gondozása megtisztelő feladat s egyben morális kötelezettsége az utódoknak. Ennek szellemében jött létre az író nevét viselő intézet, melynek fő célkitűzése az író emlékének méltó ápolása, kiadatlan műveinek és a róla szóló irodalmi anyagok összegyűjtése, tudományos igényű feldolgozása.

A Közalapítvány által működtetett Kertész Imre Intézet fő célkitűzése hozzájárulni ahhoz, hogy minél szélesebb körben és minél magasabb színvonalon szülessenek olyan művek, amelyek Kertész Imre szellemi hagyatékát, életművét dolgozzák fel.

2. A legjobb pályaműveket az intézet a www.kerteszintezet.hu honlapon közzéteszi. A pályázatokat elbíráló zsűrit a Közalapítvány felkérésére az adott szakterület jeles képviselői alkotják.

3. Pályázhatnak azok a magánszemélyek:

• akik 1983. január 1. napja után születtek, és

• a pályázat ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb olyan támogatásban, ill. pályázati összegben, melynek tárgya Kertész Imre életművével vagy Kertész Imre szellemi alkotásaival kapcsolatos.

4. A pályázat során benyújtandó mű (a továbbiakban: „pályamű”): Kertész Imréről szóló, bármely idegen nyelven megírt monográfia. A pályaműhöz mellékelni kell szinopszist, kötettervet és kutatási tervet.

5. A pályázókat kérjük, pályázatukhoz csatolják önéletrajzukat.

6. A pályaművek beadása folyamatos.

7. Beadható pályaművek száma, a beadás helye:

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.

A pályázatok beadásának címe: palyazat@kerteszintezet.hu

8. A pályázat érvényessége:

A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:

• a pályázó a Közalapítvány vezető munkatársainak nem hozzátartozója;

• a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek

9. Megállapodások a pályázat elbírálását követően

A pályaművek értékelésére 2018 év végéig kerül sor. A pályaművek értékelését követően a legjobb pályaműveket beadókkal a Közalapítvány egyedi megállapodást hoz létre, amelyben megbízza a pályázót Kertész Imre szellemi hagyatékával kapcsolatos feladat ellátásával, szellemi alkotás létrehozásával.

A pályaművek értékelésének pontos idejéről, továbbá a pályázattal kapcsolatos, a fentiekben nem, vagy nem teljes részletességgel ismertetett kérdésekkel kapcsolatban honlapunkon (www.kerteszintezet.hu) adunk tájékoztatást. A felmerülő kérdéseket a palyazat@kerteszintezet.hu címre küldhetik.

 

Kelt. Budapest, 2018. július 9.