Bencsik Krisztina: A nevetés szabadsága – 70 éve született Sziveri János

Ma ünneplené 70. születésnapját Sziveri János, a XX. század második felének egyik meghatározó alkotója. A tragikusan fiatalon elhunyt vajdasági költő, drámaíró, szerkesztő hagyatékát 2018 óta a Kertész Imre Intézet gondozza. Az évfordulóra BencsikKrisztina, a Kertész Imre Intézet irodalomtörténészének írásával emlékezünk.  

„Önmegsemmisítés helyett ironizáljunk!”

(Sziveri János)

 

„Számomra a nevetés – a magamon való

 nevetést is beleértve – a szabadságot jelenti.”

(Petri György)

 

Vagabund szélherceg, barbár imák költője, lézengő, árva apostol – s még hosszan folytathatnánk a sort, hiszen sokan, sokféleképpen jellemezték már Sziveri Jánost, aki idén március 25-én töltené be hetvenedik életévét. Úgy is írhatnám, idén lenne hetven, ha lenne. De nincs, s így immár harmincnégy éve a születésének napját nemcsak az ünnep öröme lengi körül, hanem megrendítően korai halálának fájdalma is. Az 1954-ben, Muzslyán született költő 1990. február 1-én, 36. életévének betöltése előtt nem sokkal követte azt a valakit, akit – mint utolsó, Zavar című versében írja – már 1990 januárjának végén elszólítottak belőle.

Nehéz a megemlékezés, s nemcsak a korai halál tényének súlya nehezíti, hanem az emlékezés mikéntjének megtalálása is. Mert miről is kellene most beszélnem (írnom); Sziveri János életéről, személyéről? Költészetének alakulástörténetéről? Egyiken keresztül utalni a másikra és vissza, ismertetve így élet és életmű viszonyát? (Kell-e egyáltalán ismertetni valakit, aki huszadik századi irodalmunk egyik kiemelkedően izgalmas életművét alkotta meg?) Akármiről is írok, azon óhatatlanul is az szűrődik majd át, hogy számomra kicsoda, s mit jelent Sziveri János és költészete. „A verset mindenkor én (Én) írom, még ha objektív lírát művelek, akkor is!” – olvasom az Eretnek misében. Hát valahogy így.

A Zavar című vers kézirata a költő hagyatékából (Forrás: Kertész Imre Intézet)

 

Sziveri János költészetével először az egyetemen találkoztam. Egy számomra kedves oktató egyik, Hatalom és művészet címmel meghirdetett kurzusán, amelyen a Kádár-rendszer kiépülésétől kezdődően vizsgáltuk e két fenomén viszonyát, Sziveri Álompolgárok című versét is elemeztük.

Máig emlékszem: az óra után egyenesen a közeli egyetemi könyvtárba siettem, hogy kikölcsönözzem a Sziveri János minden verse című gyűjteményes kötetet. Ebből talán már érezhető, mekkora hatást gyakorolt rám a vers. Sziveri János életútjáról ekkor még keveset tudva is lenyűgözött az a bátor hangnem és az iróniának az a kifinomult, tűpontos alkalmazása, amely az egész verset áthatja. Azt már csak később tudtam meg, hogy a vers abban a kötetben jelent meg, amelynek törzsanyaga akkor született, amikor Sziveri Jánost – és vele együtt a teljes szerkesztőséget – 1983-ban botrányos módon, politikai okokból eltávolították az újvidéki Új Symposion folyóirat éléről. Bár a Dia-dalok című kötet verseinek túlnyomó része, ahogy korábban említettem, már ekkor elkészült, csupán 1987-ben kerülhetett kiadásra. Ebben a kontextusban a vers még nagyobbat ütött. Emellett volt még egy nagyon erős érzet bennem, amely az olvasását kísérte.

Ekkoriban Petri-lázban égtem, amit csak tudtam, olvastam tőle, róla, s már az Álompolgárok első pár sora után úgy éreztem, hogy Petri költészetéhez valami egészen hasonlóval találkoztam. „minket nem bánt senki / szabadok vagyunk / azt gondolunk amit akarunk / nekünk a szabadság a bögyünkben van / mi fölvilágosult szabadosok vagyunk / gyökér ami lenttől lentig ér / s jellemünk a küllemünk / minket nem fog járvány: himlő pestis // némelyikünk még fest is” – olvastam, s valahogy azonnal az Örökhétfő című vers és az azonos című kötet hangulata idéződött fel bennem.

 A Dia-dalok és az Örökhétfő című kötetek borítói

Kitekintésként egy érdekes párhuzam: a Dia-dalok Sziveri János harmadik kötete, s a kritika egyetérteni látszik abban, hogy Sziveri költészetében ezzel a kötettel komoly fordulat áll be. Az első két kötet (Szabad gyakorlatok [1977], Hidegpróba [1981]) én- és hangkeresése után itt teljesedik ki mindaz, amire Sziveri költészetével kapcsolatban hivatkozni szokás. Megjelenik az alulstilizáltág, a groteszk képalkotás, a mindent átható irónia, s a versekbe beszüremkednek és explicit módon artikulálódnak a közéleti, politikai kérdések.

Petri György harmadik kötete, az Örökhétfő hivatalos úton csak jócskán megcsonkítva jelenhetett volna meg, így Petri a hivatalosságot megkerülve úgy döntött, szamizdatban jelenteti meg a teljes, csonkítatlan anyagot. Az Örökhétfő esetében nemcsak a kritika, hanem maga Petri is szóvá teszi azt a váltást, amely költészetében itt végbemegy: „Az Örökhétfő ugyanis nemcsak politikailag, hanem esztétikailag is egy nagy dobbantás volt számomra. Akkor én ezt úgy éltem át, hogy nemcsak a politikai legalitás világából léptem ki teljesen, hanem bizonyos értelemben egyfajta magyar lírai konvencióból is.”[1] Érdekes módon tehát mindkét szerző esetében egy külső, hatalmi-politikai nyomás, mondhatni szabadságvesztés váltja ki a költői hang szabad, kompromisszummentes kiteljesülését.

Hadd idézek ehhez ismét a Sziveri gondolatjátékait, gondolattöredékeit magában foglaló Eretnek miséből: „Megkülönböztetünk külső és belső szabadságot. A külső – tehát politikai – szabadság nem föltétlenül egyidejű az egyén belső, lelki szabadságával. A külső és belső szabadság nem föltételezi egymást. A belső szabadság az alkotás föltétele, míg a külső az társadalmi vonatkozású és megvalósulásának foka az együttélés minőségét határozza meg.”