„Nem egész egy órával azután kerestem fel de Broglie-t, hogy Stockholmból megérkezett irodánkba a hír, és mielőtt még ő maga megerősítette volna, hogy megkapta a [Nobel-]díjat. Úgy örült, mint egy kisdiák, amit még csak nem is próbált titkolni, és vagy kétszer is megkérdezte tőlem: – Maga szerint biztos, hogy ez igaz, és nem valami rossz vicc? – Már felhívta őt egy-két újságíró, és ostoba kérdéseket tett fel neki napfoltokról meg halálsugarakról; ezért aztán nagy megkönnyebbüléssel fogadta, hogy természettudományos a képzettségem, és hogy szenvedélyesen érdeklődöm a fizika iránt. Három vagy négy órán át beszélgettünk – de Broglie ekkor harminchét éves volt, és egészen kivételes módon párosult benne a lángész a kellemmel –, ami után szinte mámorosan dolgoztam át az éjszakát, és írtam meg az említett cikket. Az írás népszerű magyarázatát adta annak a tudományos és filozófiai forradalomnak, amelyet az új, de Broglie–Schrödinger-féle hullámmechanikai elmélet jelentett. Néhány nap múlva jelent meg a Vossiche Zeitungban, ahol elolvasta Dr. Franz Ullstein, a cég társtulajdonosa, és arra a következtetésre jutott belőle, hogy különleges érzékem van a tudományos témák népszerűsítéséhez. […] Az Ullstein-cég tudományos főszerkesztője, Joel professzor közeledett a nyugdíjkorhatárhoz, és Franz követelésére engem nevezett ki az utódjául. Új beosztásomba 1930 szeptemberében léptem be Berlinben, nem sokkal több mint egy évvel azután, hogy Párizsba érkeztem.” (Nyílvessző…, 238–239.)

Louis de Broglie (1892–1987)

vissza