1. Magyarul megjelent kötetek

1981

Sötétség délben. [Regény] München, 1981. Ujváry, Griff kiadás, 144 l.

1984

Sötétség délben. [Regény] Bp. 1984. Szabadidő Független Kiadó, 144 l. – Az emigrációs müncheni kiadás szamizdat reprintje.

1988

Sötétség délben. [Regény] Ford. Bart István. Bp. 1988. Európa–Reform, 197 l. – További kiadások: Bp. 1998. Európa, 273 l.; Bp. 2008. Európa, 313 l.; Bp. 2016. Európa, 309 l.

1990

A tizenharmadik törzs. A Kazár Birodalom és öröksége. Ford. Rózsahegyi István. Utószó Schweitzer Gábor. Bp. 1990. Kabala Kft., 197 l. – 2. kiadás: Szeged, 2017. Lazi, 242 l.

1992

Mint éjjeli tolvaj. Egy kísérlet krónikája. [Regény] Ford. Borbás Mária. Bp. 1992. Fabula, 310 l.

1993

Párbeszéd a halállal. Spanyol testamentum. Ford. Nemes László. Bp. 1993. Fabula, 239 l.

1994

A jógi és a komisszár. [Esszék] Vál., ford., utószó Hruby József. Szerk. Bojtár Péter. Bp. 1994. Osiris-Századvég, 207 l.
A bukott Isten. = J. Conrad, A. Koestler, V. Ćerný: Folytatásos önéletrajz. Ford. Gábor György, szerk. Bojtár Endre. Bp. 1994. Osiris–Századvég–2000, 121–170 l.

1996

Alvajárók. Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 1996. Európa, 811 l. – 2. kiadás: uo., 2007.
Nyílvessző a végtelenbe. Ford. Boris János. Bp. 1996. Osiris, 353 l. – 2. kiadás: uo., 1998.

1997

A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része, 1932–1940. Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 1997. Osiris, Bp. 505 l. – 2. kiadás: uo., 1998.

Arthur Koestler–Németh Andor: Nagyvárosi történetek. [Öt bűnügyi regény] Bp. 1997. Polgár, 255 l.

1998

A teremtés. Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 1998. Európa, 1017 l.
A Föld söpredéke. Ford. Makovecz Benjámin. Bp. 1998. Osiris, 257 l.

1999

India. A lótusz és a robot I. Ford. Tandori Dezső. Bp. 1999. Terebess, 136 l.
Japán. A lótusz és a robot II. Ford. Tandori Dezső. Bp. 1999. Terebess, 117 l.
Egy mítosz anatómiája. Vál., ford. Makovecz Benjamin. Bp. 1999. Osiris, 322 l.

2000

Érkezés és indulás. [Regény] Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 2000. Osiris, 195 l.
Szellem a gépben. Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 2000. Európa, 482 l.

2002

A dajkabéka esete. A vak véletlen gyökerei. Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 2002. Európa, 471 l.

2009

Napfogyatkozás. [Regény] Ford. Lukin Gábor. Bp. 2009. Pallas–Bibó István Közéleti Társaság, 229 l.
Sötétség délben. [Hangoskönyv] Ford. Bart István, előadja Rátóti Zoltán. Bp. 2009. Titis. – 2. kiadás: Bp. 2016. Európa.

2011

Ígéret és beteljesedés. A zsidó állam születésének története. Ford. Makovecz Benjamin, utószó Ungvári Tamás. Bp. 2011. Noran Libro, 394 l.

2018

A vágyakozás kora. [Regény] Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 2018. Joshua Könyvek, 490 l.

2019

Sötétség délben. [Regény] Új fordítás az eredeti kéziratból. Ford. Mesés Péter. Bp. 2019. Magvető, 298 l.
Szajhák. Tragikomédia Bouvard és Pécouchet urak emlékére. [Regény] Ford. Makovecz Benjamin. Bp. 2019. Joshua Könyvek, 234 l.

2. Magyarul meg nem jelent könyvek

1933

Von Weissen Nächten und Roten Tagen. Kharkov, 1933.

1935

Encyclopadia of Sexual Knowledge. By Drs. A. Costler, A. Willy and others. Under the general editorship of Norman Haire, London, 1935.

1939

The Gladiators. Cape, London, 1939.

1945

The Yogi and the Commissar. Cape, London, 1945. (A kötetből csak a címadó esszé jelent meg magyarul.)
Twilight Bar. An escapade in four acts. Cape, London, 1945.

1948

The Challenge of our Time. A series essays; Marschall, London, 1948.

1949

Insight and Outlook. Macmillan, New York, 1949.

1955

The Trail of the Dinosaur and Other Essays. Collins, London, 1955.

1956

Reflections on Hanging. Gollanz, London, 1956.

1960

The Watershed. A Biography of Johannes Kepler. University Press of America, Lanham, 1960.

1961

Control of the Mind. 1961.
Hanged by the Neck. An exposure of capital punishment in England. (Author Arthur Koestler, C. H. Rolph.) Penguin, Harmondsworth, 1961.

1963

Suicide of a Nation? An enquiry into the state of Britain today… [By various authors] Edited by Arthur Koestler, Hutchinson, London, 1963.

1965

Arthur Koestler: Motivation: A Biased Review. = Studies in Psychology Presented to Ciryl Burt. Charlotte Banks and P. L. Brodhurst (eds). London 1965.

1968

Drinkers of Infinity. (Essays 1955–1967). Hutchinson, London, 1968.

1969

Beyond Reductionism. New perspectives in the life scienses. The Alpbach symposium. Arthur Koestler, J. R. Smythies (Editor). Hutchinson, London, 1969.

1972

The Roots of Coincidence. Hutchinson, London, 1972.

1973

The Lion and the Ostrich. (The eighth annual lecture under the ’Thank-offering to Britain Fund’) Oxford University Press, London, 1973.
The Challenge of Change. A Mass Experiment in Telepathy and Its Unexpected Outcome (with Sir Alister Hardy and Robert Harvie). Hutchinson, London, 1973.

1974

The Heel of Achilles. Essays 1968–1973. Hutchinson, London, 1974.

1976

Life after Death (with Arnold Joseph Toynbee). Weidenfeld and Nicolson, London, 1976.

1978

Janus: A Summing up. (Philosophical anthropology). Hutchinson, London, 1978.

1980

Bricks to Babel. Selected writing and comments. Hutchinson, London, 1980.

1984

Stranger in the Square. (With Cynthia Koestler, ed. Harold Harris.) Hutchinson, London, 1984.

3. Antológiában, gyűjteményes kötetben megjelent művek

1973

Arthur Koestler: Szokás és eredetiség. Ford. Hernádi Miklós. = Művészetpszichológia. Szerk. Halász László. Gondolat Könyvkiadó, Bp., 1973. 216–229. – Az 1983-ban megjelent 2. kiadásban Arthur Koestler tanulmánya már nem szerepel.

4. Periodikumokban megjelent művek

1927

Zarándokúton Somronban. [Cikk] = Zsidó Szemle, 1927. máj. 15., 10. sz. 2–3.
Miért küzd a revizionizmus? [Cikk] = Múlt és Jövő, 1927. júl.–aug., 262–264. – Másodközlés: Múlt és Jövő, 1989. 1. sz. 117–119.
Berlini impressziók. [Cikk] = Zsidó Szemle, 1927. aug. 15., 4–5.
Meta. [Novella] = Múlt és Jövő, 1927. okt., 339–340.; Másodközlés: Új Írás, 1988. szept. 1., 9. sz. 114–116.
Virágzó államháztartás és gazdasági krízis Palesztinában. [Cikk] = Zsidó Szemle, 1927. nov. 1., 2.

1929

Mit köszönhet a tudomány az elektronok „repülő bolondjának”? Broglie herceg megfejtette a fény rejtélyét. Egy Nobel-díjas arisztokrata élete. [Cikk] = Pesti Napló, 1929. nov. 27., 270. sz. 10. – Arthur Koestler írása nyomán.

1933

Feisal Király, Harun al Rasid utódja. [Cikk] = Pesti Hírlap, 1933. szept. 10., 205. sz. 4.

1936

A vörös 1001 éjszaka meséi. [Cikk] = Kanadai Magyar Munkás, 1936. jún. 18., 139. sz. 6.

1937

Öten voltunk. [Cikk] = Híd, 1937. okt., 10. sz. 13–14.

1938

A motorosított hóhérszekér. [Önéletírás] = Szabad Szó – La Libre Parole, 1938. febr. 26., 9. sz. 7–8. – [Részlet a Spanyol testamentum c. könyvéből a fordító feltüntetése nélkül.]

1946

Három földalatti mozgalom működik Palesztinában. Haganah, Nemzeti Katonai Szervezet, Stern-csoport. [Cikk] = Világ, 1946. nov. 22., 447. sz. 3. – A cikk részletesen ismerteti Koestlernek a svájci Weltwoche c. lapban megjelent írását.

1947

Mi az igazság a palesztinai zsidó terroristák ügyében? Arthur Koestler drámai levele a „New Statesman and Nation” szerkesztőjéhez. [Cikk] = Politika, 1947. szept. 13., 24. sz. 10.

1948

Arthur Koestler a zsidó állam baloldali pártjairól. [Cikk] = Új Kelet, 1948. szept. 27., 41. sz. 5.

1954

Attila, a költő. [Cikk] = Látóhatár, 1954. júl., 4. sz. 198–202.

1955

„Megmérettem és könnyűnek találtattam”. Arthur Koestler önéletrajzából 1. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. márc. 1., 1999. sz. 4. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.
Haifa 1926-ban. Arthur Koestler önéletrajzából 2. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. márc. 8., 2005. sz. 4. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.
Haifa 1926-ban. Arthur Koestler önéletrajzából 3. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. márc. 15., 2011. sz. 4. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.
Jeruzsálemi szomorúság. Arthur Koestler önéletrajzából 4. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. márc. 22., 2017. sz. 4. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.
Tel-avivi emlékek. Koestler önéletrajzából 5. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. márc. 29., 2023. sz. 5. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.
Arthur Koestler önéletrajzából 6. Befejező rész. [Önéletírás] = Új Kelet, 1955. ápr. 1., 2026. sz. 10. – Részlet a Nyílvessző a végtelenbe c. önéletrajzából. Fordította: Székely István.

1957

A század párbaja. [Cikk] = Irodalmi Ujság [London], 1957. okt. 23., 11. sz. 9.

1958

Folytonosság a változásban. [Előad.] = Irodalmi Ujság, 1958. máj. 15., 10. sz. 1. – Arthur Koestler Bécsben tartott előadása.
– –: Az idő sodrában: Koestler és Karinthy. [Önéletírás] = Irodalmi Ujság, 1958. okt. 1., 19. sz. 2. – Részlet A láthatatlan írás című önéletrajzi kötetből.
A Magyar Írók Szövetsége Külföldön közgyűlése. [Cikk] = Irodalmi Ujság, 1958. nov. 1., 21. sz. 2. – Üdvözlés.

1959

A tárgyalás. [Regényrészlet] = Irodalmi Ujság, 1959. jan. 15., 2. sz. 7.
Érkezés – indulás előtt. Repülés az Északi-sarkon át, ahol az idő folyik visszafelé. Ford.: sz. i. [Székely István]. [Útinapló] = Új Kelet, 1959. júl. 31., 3346. (3446.) sz. 7.
Galilei utolsó évei. Kemény Éva fordítása. [Könyvrészlet] = Új Látóhatár, 1959. júl.–aug., 4. sz. 300–303.
Az új korszak. [Cikk] = Új Kelet, 1959. nov. 13., 3434. sz. 11.

1960

Honnan ered a Hatikva? [Cikk] = Új Kelet, 1960. júl. 10., 3634. sz. 5. – Az Observer hetilapból átvett írás.
Norvégia – az osztálytalan társadalom hazája. [Cikk] = Új Kelet, 1960. júl. 22., 3645. sz. 10. – Az Observer hetilapból átvett írás.
Elmélkedés Európáról. [Előad.] = Irodalmi Ujság, 1960. dec. 1., 23. sz. 1., 8. – Arthur Koestler előadása, mely a Royal Society of Literature rendezésében november 3-án hangzott el.

1965

Az elpusztíthatatlan. [Előad.] = Független Magyarország, 1965. máj., 3. sz. 2–4.
Forradalom és fejlődés a tudomány történetében. Ford.: Aczél Tamás. [Előad.] = Irodalmi Ujság, 1965. dec. 15.–1966. jan. 1. Karácsonyi melléklet – Arthur Koestler bevezető előadása a British Association for the Advancement of Science évi gyűlésén. Cambridge, 1965. szeptember 1–8.

1970

Mediokrácia – a középszerűség uralma. [Cikk] = Korunk, 1970. jan., 1. sz. 76–78.

1975

Háy Gyula pere. [Cikk] = Irodalmi Ujság, 1975. márc.ápr., 3–4. sz. 1.

1980

Mentségemre. [Levél] = Irodalmi Ujság, 1980. szept.okt., 9–10. sz. 9.
Gyermekévek. Ford. Sárközi Mátyás. [Önéletírás] = Irodalmi Ujság [Reprint kiad.], 1980. szept.–okt., 9–10. sz. 10–11. – Részletek az Arrow in the Blue című önéletrajzi műből.
Attila. Ford. Sárközi Mátyás. = Irodalmi Ujság [Reprint kiad.], 1980. szept.–okt., 9–10. sz. 12. – Első megjelenés: Encounter, London, 1954. máj.

1983

Egy halott Budapesten. [Nekrológ] = Mozgó Világ, 1983. jún., 6. sz. 62–64. – József Attiláról.

1986

Spanyol testamentum. Németből ford. Gyurkó László. [Önéletírás] = Új Tükör, 1986. febr. 9., 6. sz. 18–19.
Bizalmas küldetés. Ford.: Torony Attila. [Önéletírás] = Nagyvilág, 1986. júl., 7. sz. 1017–1020.

1988

Fehér éjszakák és vörös nappalok. Ford.: Illés László. [Önéletírás] = Nagyvilág, 1988. aug., 8. sz. 1223–1224.
Emlékezés a „vörös évtized”-re. Ford.: Illés László. [Önéletírás] = Nagyvilág, 1988. aug., 8. sz. 1224–1230.
Meta. [Novella] = Új Írás, 1988. szept. 1., 9. sz. 114–116. – A novella eredetileg a Múlt és Jövő 1927. októberi számában jelent meg. Koestler írásához Schmidt Mária írt előszót; az elfelejtett cikkre Robert Blumstock hívta fel a figyelmet Arthur Koestler: Hungarian Writer? című tanulmányában (Hungarian Studies Review, 1987. 1. sz. 39–48.). A novellát a tel-avivi Új Kelet is közölte.

1989

Költői közjáték. Ford.: Barabás András. [Önéletírás] = Valóság, 1989. jan., 1. sz. 43–59.
„A politika hajnalhasadása” [Önéletírás – részlet]. Ford.: Nóvé Béla. = Kapu, 1989. máj. 2., különszám, 5–13.; Kritika, 1995. szept., 9. sz. 36–39.
Egy fa árnyéka. Ford.: George Gábor. [Tan.] = 2000, 1989. dec., 12. sz. 21–30.; Országépítő, 1998. 3. sz. 47–54. – Első megjelenés: Arthur Koestler: Freedom – At Long Last. = Collier’s, 1951. okt. 27.

1990

Részletek a Párbeszéd a halállal című könyvből. Ford.: Kárpáti Zoltán. [Próza] = Századvég, 1990. 1. sz. 168–177.
Gondolatok az út végén. Ford.: Barkóczi András. [Esszé] = Nagyvilág, 1990. febr., 2. sz. 197–199. – Közli a tel-avivi Új Kelet is.