Paul Kammerer (1880–1926)

„Bécsi diákéveim alatt ismerkedtem meg Kammerer elgondolásaival. […] Nemcsak összetett jelleme és tragikus sorsa, hanem elsősorban eretnek nézetei vonzottak, amelyeket fáradhatatlanul próbált igazolni kísérleteiben, szakmai lapokban közölt cikkeiben és tudomány-népszerűsítő könyveiben. Elutasította Darwin véletlen mutációkon, a vakszerencsétől függő változásokon alapuló evolúcióelméletét, és hitte, hogy az evolúció legfőbb hajtóereje a szerzett tulajdonságok öröklődése – az elgondolás még 1809-ből, Lamarcktól származik –, vagyis hogy a szülők előnyös, adaptív változásai megjelennek az utódokban is. A darwinista–lamarckiánus vita közel egy évszázadon át zajlott; érzelmi, politikai, sőt teológiai színezet nyert, és a dühödt szenvedély […] feledtette a vitázókkal a sportszerűség legelemibb szabályait is.” (Arthur Koestler: A dajkabéka esete = Uő: A dajkabéka esete – A vak véletlen gyökerei, Európa, Bp., 2002, ford. Makovecz Benjamin, 10–11.)

„[Az 1970-es évek elején] Koestlert […] saját gondolatmenete továbblendítette a tudósok számára teljességgel elfogadhatatlan területre, a paratudományok világába. Számára ez a létezés hierarchiájának magas fokát jelezte, melyet a tudomány már nem vehet észre, de ahová ő valahogyan mégiscsak el akart jutni.” (Palló Gábor: Arthur Koestler és a tudomány. A Gábor Dénes – Koestler kapcsolat, Magyar Tudomány, 2005/9., 1138.)

A dajkabéka esete címlapja

 

 

A vak véletlen gyökerei

„[…] a – Warren Weaver [amerikai matematikus] szavaival élve – szinte fájdalmas intellektuális kényelmetlenség, amelyet a telepátia és a hozzá hasonló jelenségek okoznak, nemcsak a kételkedőket kínozzák, hanem azokat is, akik vonakodva, de – akár a kísérletek eredményeinek hatására, akár valamely személyes tapasztalat következtében, akár mindkét okból – elismerik realitásukat. A hangsúlyos szó a vonakodva, és az utána következő megjegyzés csakis erre a kategóriára vonatkozik; a »született hívők« nem érzékelnek semmiféle intellektuális kényelmetlenséget, és – akár van rájuk magyarázatuk, akár nincs – természetesnek tekintik ezeket a jelenségeket. A habozó hívők számára – én is ezek közé tartozom – már nem ilyen könnyű a dolog. Ahogy egy tudományos szerkesztő barátom megjegyezte: »Az ESP [extra-sensory perception: érzékeken túli észlelés] olyan, mint a nyakfájás. Jobb lenne nélküle, de hát van…«” (Arthur Koestler: A vak véletlen gyökerei = A dajkabéka esete. A vak véletlen gyökerei, 288–289.)

„A legtöbb olvasó számára az Alpbach Szimpózium előadásszövegeinek publikált anyaga majdhogynem érthetetlen, de a tanácskozásról élvezhetőbb formában is ismereteket szerezhetünk – másodkézből, a Szajhák című mű jóvoltából. A regényesített változat nyíltan kifejezésre juttatja Koestlernek azokat a politikai – majdhogynem messianisztikus – reményeit, amelyek a tanácskozást illetően megfogalmazódtak benne. A mű lehetővé teszi számára azt is, hogy hangot adjon csalódottságának néhány résztvevővel kapcsolatban, akik közül többeket könyörtelenül kifiguráz. A regény cselekménye azonban egy vonatkozásban jelentősen eltér a szimpózium valós történéseitől. Az Alpbach Szimpóziumra sem neodarwinistákat, sem behavioristákat nem hívtak meg, így ott nem volt jelen semmiféle »ellenzék«. Koestler – annak érdekében, hogy színesebbé tegye az általa megalkotott történetet – belehelyezett a regénybe néhány szerencsétlen behavioristát.” (David Cesarani: Arthur KoestlerThe homeless  mind, 500.)

 

 

Szajhák címlapja

„A [regény] címe – Szajhák – első pillanatra megtévesztő. Nem, semmi esetre sem házhoz rendelhető, szépséges rosszlányok a hősei, hanem világhírű, hírnévben, megbecsülésben, sőt pénzben is fürdő, kiemelkedő tudósok. […]

Ilyen tudósokból hív össze pontosan egy tucatnyit egy […] Nobel-díjas híresség, hogy – látván és belátván világunk általános válságát – közösen tárják fel a jelenségeket, és azok ismeretében adjanak recepteket a döntéshozóknak […] a megelőzésre és a védekezésre. […]

Ám a válogatott nagy tudósoknak nincs megfelelő válaszuk […] a tények egységes kimutatására, még kevésbé a kiút lehetőségeinek ajánlására. […]  

Igaza van Koestlernek, [az általa adott alcímnek megfelelően] valóban tragikomédia ez a mű. Komikus, mert helyenként igazán mulatságosak a tudósi beszámolók és az egyáltalán nem emelkedett, sőt időnként igencsak parlagias viták. És tragikus a valóság tükröződése benne. Az, hogy még a tudomány legkiemelkedőbb képviselői is ennyire tehetetlenek és tehetségtelenek, ennyire összhangra képtelenek az emberiség szó szerint létfontosságú problémáinak megoldásában, létét fenyegető veszélyeinek, ha nem is teljes elhárításában, de legalább csökkentésében.” (Szentgyörgyi Zsuzsa: A szajhák nem segítenek. Arthur Koestler: Szajhák. Tragikomédia Bouvard és Pécouchet urak emlékére, Népszava, 2019. augusztus 31., 6.)

vissza