Az életmű kiemelkedően alapos feldolgozottságára való tekintettel e helyt csupán Pilinszky János önálló, magyar nyelvű köteteinek felsorolására szorítkozunk.

Önálló, magyar nyelvű kötetei

1946

1. Trapéz és korlát. Versek. Bp. 1946. Ezüstkor, 39 p. – Ua. [Reprint kiadása, Jelenits István utószavával: Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.]

1957

2. Aranymadár. [Verses mesék] Márkus Anna rajzaival. Bp. 1957. [1958.] Magvető, 94 p.

1959

3. Harmadnapon. Versek. Bp. 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 112 p., 1 t. – (A szerző fényképével.)

1964

4. Rekviem. [Válogatott versek, forgatókönyv, oratórium] Bp. 1964. [1963.] Magvető, 117 p.

1970

5. Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek 1940–1970. A költő portréját Kondor Béla rajzolta. Bp. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 171 p., 1 t. – 2., jav. kiad.: uo., 1971. [3.] kiad. Bratislava–Bp. 1971. Madách Kiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 173 p., 1 t.

1972

6. Szálkák. Versek. Bp. 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó, 80 p. – 2. kiad.: uo., 1975. 2. kiadás. Bp. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 81 p.

1974

7. Végkifejlet. Versek és színművek. Borítóterv Alexander Czjzek. Bp. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 123 p.

8. A nap születése. [Verses mesék] Bálint Endre rajzaival. Bp. 1974. Móra, 91 p. = 2. kiad.: uo., 1985.

1975

9. Tér és kapcsolat. Schaár Erzsébet szoborillusztrációival. A fényképeket Balla Demeter, Gulyás János, Kovács Ferenc készítette. A könyvet Erdélyi János tervezte. Bp. 1975. Magvető, [36] lev.

1976

10. Kráter. Összegyűjtött és új versek. Balla Demeter fotójával. Bp. 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p., 1 t. = 2.kiad.: uo., 1981.

1977

11. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. Wiener Pál fotóival. Bp. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 105 p., 3 t. = 2., bőv. kiad. Budapest. 2020. Magvető, 208 p.

1978

12. Válogatott művei. [Versek, tanulmányok és színművek.] Balla Demeter fotójával. Bp. 1978. Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 221 p. (Harminc év)

1981

13. Apokrif. [Versek.] Vál. Domokos Mátyás. Békéscsaba, 1981. Megyei Könyvtár, Házi ny., [Japán technikával] 14. lev. – 29 cm. (Poesis Hungarica 2.)

1982

14. Szög és olaj. Próza. [Válogatott publicisztikai írások.] Szerk. Jelenits István. A fedőlap fotóját Balla Demeter készítette. Bp. 1982. Vigilia, 513 p. (Vigilia-könyvek)

1983

15. Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Vál. és szerk. Török Endre. Utószó Reisinger János. A védőborító Balla Demeter, az előzék Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1983. Magvető, 255 p.
16. Pilinszky János legszebb versei. Vál., bev. Adonyi Nagy Mária. Bukarest, 1983. Albatrosz, 188 p.

1984

17. A mélypont ünnepélye. Próza.1–2. köt. [Válogatott publicisztikai és szépprózai írások.] A vál., szerk., sajtó alá rend., az előszó és utószó Jelenits István munkája. Külső borítón fakszimilék] Bp. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 539; 234 p.

1985

18. A nap születése. [Verses mesék] Bálint Endre rajzaival. 2. kiad. Bp. 1985. Móra, 91 p. = 1. kiad. uo, 1974.

1987

19. Pilinszky János összegyűjtött versei. A szerk., sajtó alá rend. és az utószó Jelenits István munkája. Bp. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 253 p.

1988

20. Kalandozás a tükörben. [Az azonos című mese prózaváltozata] Irsa Katalin illusztrációival. Bp. 1988. Móra, 22 p.

1992

21. Pilinszky János összegyűjtött versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1992. Századvég–2000 Könyvek, 281 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) – További kiadások: Bp. 1993.; 1995. Századvég

1993

22. Trapéz és korlát. Versek. Az 1946-os kötet reprint kiadása, Jelenits István utószavával. Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.
23. Széppróza. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok) = ua. 1998. = 3., jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 263 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.
24. Tanulmányok, esszék, cikkek. 1–2. köt. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 419; 374 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)

1994

25. Beszélgetések. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat és a jegyzeteket készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1994. Századvég, 303 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)
26. Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés. Pilinszky János fordításai. Szerk. és az utószót írta Hafner Zoltán. A szöveget gondozta és a jegyz. összeáll. Bende József és Hafner Zoltán. Bp. 1994. Vigilia, 177 p. (XX. Századi Keresztény Gondolkodók 6.)

1995

27. Naplók, töredékek. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1995. Osiris, 285 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)
28. Pilinszky fényképei. Szerkesztette Hafner Zoltán, Herner János, Kucsera András. Jegyzetek, utószó Hafner Zoltán. A borítón Szebeni András felvétele; a hátsó borítón Klösz György felvétele Bp. 1995. Pesti Szalon, n p.

1996

29. Széppróza. 2., jav., bőv. kiadás. Szerkesztett, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok.) = 1. kiad. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) = 3. jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 264 p. = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.
30. Pilinszky János összes versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 341 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1997. = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1998. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1999. = ua. A borítót Unipan Helga tervezte. Kolozsvár–Bp. 1997. Polis Könyvkiadó–Osiris, 338 p. = 3., jav. kiad. A Rembrandt c. vers és a [Bajvívás volt itt…] kezdetű verstöredék elhagyásával. Bp. 2001. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = 4., jav. kiad. Bp., 2002. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok) = 5. bőv. kiad. A kötet az előző kiadáshoz képest a Fabula, az Alkohol (2) és a Jézus a keresztfán c. versekkel, valamint a [Mi mindíg itt volt…] kezdetű töredékkel bővül. Bp., 2003. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = uaz. 2006. Bp. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = 2015. Bp. Magvető, 379 p.
31. Versfüzet. [1948. Fakszimile] Utószó Hafner Zoltán. A borítón Pilinszky kézírása, ill. Pilinszky János és Takács Vilmos, az 1940-es évek elején. A fotó készítője ismeretlen. Bp. 1996. Kortárs. = 2. kiad. uo., 1997.
32. A rózsafüzér titkairól. Simon András grafikáival. Bp. 1996. Új Ember, 39 p. (Új Ember füzetek 5.)

1997

33. Pilinszky Rómában. 1947. 1967. Levelek, esszék, fényképek. A szerkesztés, a szöveggondozás és a jegyzetek Hafner Zoltán munkája. A borítón Pilinszky János kézírása, ill. fotója (Róma, 1967). Bp. 1997. Kortárs, 91 p.
34. Pilinszky János összegyűjtött levelei. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1997. Osiris, 723 p. (Osiris klasszikusok.)
35. Pilinszky [Képeskönyv.] Szerk. Hafner Zoltán. Bp. 1997. Osiris, p. n. — „A kötet a P. J. életművét bemutató CD-ROM mellékleteként jelent meg, 1997 karácsonyára.”

1999

36. Publicisztikai írások. Szerk., a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 1999. Osiris, 975 p. (Osiris Klasszikusok)

2001

37. Pilinszky János Márkus Annának. Kézirat. [Hasonmás.] Utószó Domokos Mátyás. Bp. 2001. Nap Kiadó. [96 l.] sztl.
38. Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák.– Pilinszky János: A test költészete. Versek a Rádióból. Összeáll. és az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2001. Palatinus, 57 l.

2003

39. Válogatott versek. Válogatta és a jegyzeteket készítette Hafner Zoltán. Bp. 2003. Osiris, 136 p. (Osiris Diákkönyvtár) = További kiadás: uo., 2006.

2007

40. Mesék. Orosz István illusztrációival. Bp. 2007. Osiris, 83 p.

2008

41. Karácsony. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2008. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)
42. Tandori Dezső – Pilinszky János: A semmi napja mielőtt. Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez. Bp. 2008. Kortárs Kiadó, 76 p.

2009

43. Húsvét. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2009. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)

2011

44. Stigma. Válogatott versek. Vál. és szerk.: Rónay László. Utószó: Szabó Ferenc SJ. Bp. 2011. Éghajlat Kiadó, 105 p.

45. Keresztről keresztre. [Esszék] Vál., szerk., szöveggond., utószó, jegyzetek, névmutató: Hafner Zoltán. Bp. 2011. Vigilia, 185 p.

2013

46. Csönd és közelség. Pilinszky János füveskönyve. Vál., szerk., utószó, jegyzetek: Reisinger János. Szeged, 2013. Lazi, 169 p.

2015

47. Pilinszky János összes versei. Szerk., szöveggond., utószó: Hafner Zoltán. Bp. 2015. Magvető, 379 p. – A kötet az előző kiadáshoz (2003) képest három töredékkel ([Az égi luszter besötétül…], [Ítélet. De milyen ítélet?], [Vallomás]), egy versfordítással (Ivan Skála: Kié a tavasz) és a Kivégzés c. vers P. J. által készített fordításával bővült. További kiadások: uo., 2016., 2018.
48. Széppróza. Szerk., szöveggond., jegyzetek, utószó: Hafner Zoltán. Bp. 2015. Magvető, 334 p.

2016

49. Beszélgetések. Szerk., szöveggond., jegyzetek, mutatók, utószó: Hafner Zoltán. Bp. 2016. Magvető, 475 p.

2019

50. Esszék, cikkek. Vál., jegyzetek, utószó: Bende József. Bp. 2019. Magvető, 789 p.

2020

51. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. Jav., bőv. kiad. Szerk. Bende József. Bp. 2020. Magvető, 203 l.

2021

52. Önéletrajzaim. Szöveggond., utószó, jegyzetek: Bende József. Bp. 2021. Magvető, 139 p. 

A költő munkásságának részletes bibliográfiáját lásd: Bende József – Hafner Zoltán: Pilinszky János bibliográfia. Bp. 2001. Osiris, 427 p.; Hafner Zoltán: Pilinszky János-bibliográfia (2001–2015) = Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Bp. 2016. Ráció, 327–436.; továbbá a Digitális Irodalmi Akadémia Pilinszky-aloldalának bibliográfia menüpontjában.