Simone Weil (1909–1943) francia író, filozófus és misztikus, Pilinszky egyik legfontosabb szellemi ihletője

1963. júniustól néhány hetet Párizsban tölt. Weöres Sándorral és több francia költővel felolvasást tart a Kaléidoscope színházban.

Ez év végén, de 1964-es évszámmal megjelenik Rekviem című kötete. (Válogatott versek, forgatókönyv, oratórium; Budapest, Magvető.)

1964-ben megismerkedik Simone Weil írásaival; néhányat közülük később le is fordít.

1965. február 18-tól március 5-ig Lengyelországban tartózkodik (Varsó, Krakkó, Oświęcim [Auschwitz], Chestochowa).

Szeptember 18-tól 26-ig ismét Lengyelországban időzik (Varsó, Wrocław). Ekkor készíti első fényképfelvételeit.

Október 4-től 23-ig Svájcban (Zürich, Basel, Bern, Genf, Valsainte, Neuchâtel) és Párizsban tartózkodik a Pro Helvetia Alapítvány, illetve Pierre Emmanuel meghívására.

November 12-én Bécsben tart felolvasást Nemes Nagy Ágnes és Vas István társaságában.

1966. április 14-től 26-ig Jugoszláviában (többek között Szabadkán, Újvidéken, Belgrádban, Szarajevóban, Dubrovnikban) jár.

1967 áprilisától október végéig Nyugat-Európában (Bécs, Párizs, Ohain, Brüsszel, London, Eygalières, Róma, majd Belgrád) tartózkodik.

A Harmadnapon című vers (Kortárs, 1959. június) gépirata. A versfüzet első fólióján dedikáció: „Andrisnak ismételt szeretettel és barátsággal: Jancsi / 1969. jan. 4.” (Kertész Imre Intézet archívuma)

 

Pilinszky János és Jutta Scherrer, 1970-es évek

1969: a Hajós utca 1., II. emelet 10. sz. lakásba költözik; itt él haláláig.

Július 8-tól 18-ig a londoni Poetry International ’69 vendége.

Szeptemberben Lengyelországba (Gdańsk) utazik.

1970. május elejétől október végéig – elsősorban Gabriel Marcel jóvoltából – ismét Nyugat-Európában tartózkodik. Főként Párizsban lakik. Július 29-én felolvasást tart Londonban Ted Hughes-zal. Szeptember 22-től október 1-ig Brüsszelben jár. Október 8. és 13. között a Poignyban rendezett nemzetközi írótalálkozó vendége. Itt olvassa fel A „teremtő képzelet” sorsa korunkban című írását. Megismerkedik a német származású, Párizsban élő szlavista tanárral, Jutta Scherrerrel. (Kapcsolatuk 1976-ig tart.) Október 15-től a Svéd Intézet meghívására két hétre Stockholmba utazik.

Megjelenik a Nagyvárosi ikonok című, összegyűjtött és új verseit tartalmazó kötete (Budapest, Szépirodalmi; második kiadás: uo., 1971).

1971 áprilisában megkapja a József Attila-díj első fokozatát.

Április közepétől a svájci Sionban és Bécsben tart felolvasást; innen másfél hónapra Párizsba utazik. Júniusban megtekinti Robert Wilson rendezésében a Le regard du sourd (A süket pillantása) című előadást. A darab főszereplője Sheryl Sutton.

Októberben Münchenben, majd Salzburgban és Innsbruckban olvas fel verseiből német nyelvű kötetének megjelenése alkalmából.

1972. január elejétől fél évet ismét Párizsban tölt. Május 4-én felolvasást tart a Sorbonne-on A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról – Simone Weil gondolatvilágának fényében címmel. Május 28-tól két hétre Kanadába utazik, június végén a londoni Poetry International ’72 költőtalálkozó vendége. Ősszel megjelenik új verseskötete, a Szálkák (Budapest, Szépirodalmi; második kiadás: uo., 1975).

Van Gogh imája (Vigilia, 1971. dec.) és a Nincs több (Kortárs, 1971. november) c. versek kéziratai (Kertész Imre Intézet archívuma)

 

Beszélgetések Sheryl Suttonnal c. mű (1977) gépiratának negyedpéldánya Vattay Elemérnek dedikálva. (Kertész Imre Intézet archívuma)

1973. május elejéig újra Párizsban van. Személyesen is megismerkedik Sheryl Suttonnal.

Június 14-én a Bajor Szépművészeti Akadémia levelező tagjává választják; az ünnepségre július 5-én kerül sor Münchenben, amelyen személyesen is részt vesz.

1974 januárjától május végéig Párizsban lakik.

Áprilisban megjelenik új verseit és négy színdarabját tartalmazó kötete, a Végkifejlet (Budapest, Szépirodalmi), majd régi és új verses meséi, A nap születése (Budapest, Móra), Bálint Endre illusztrációival. (Második kiadás: uo., 1985.)

1975. január 10-én a Fészek Művészklub megrendezi szerzői estjét. (Az elhangzott versek egy része később a Szabadesés című lemezen megjelenik: Hungaroton, SLPX 13878, 1986.)

Március közepétől ismét külföldön, főként Párizsban tartózkodik. Április 3-tól a Harvard Kör meghívására az Egyesült Államokba utazik. Bostonban, New Yorkban jár. Június végén részt vesz a tours-i zenei fesztiválon.

Szeptemberben Jutta Scherrerrel a dalmát tengerparton üdül. 

vissza