1. Kötetben megjelent művek és ismertetéseik

1977

1. Szabad gyakorlatok. [Versek] Újvidék, 1977. Forum, 73 l. /Gemma Könyvek 6./


TARTALOM:

Emberi hang. 5.

[A narancs:] A narancs értelmezése. 9.; A narancs tartalma. 10.; A narancs történik. 11.; A narancs sorsa. 12.; A narancs narancs. 13.; A narancs is kifordul. 14.; A narancs önmegtartóztatása. 15.; A narancs helyzete a térben. 16.; A narancs és a verstelenség. 17.; A narancsban indul az ellenpont. 18.; A narancs megváltoztatása. 19.; A narancs mindezek után. 20.; A narancs időtartama. 21.; A narancs megvilágítása. 22.; A narancs változatai. 23.; A narancs és a gyengeelméjű gyerekek rajzai. 24–25.; A narancs aszkézise. 26.; A narancs rendszerezése. 27.

[Az örök tökéletes:] A várakozás kezdete. 31.; Az örök tökéletes. 32.; Ritka őszgerincű tájlovak. 33.; Szabad gyakorlatok. 34.; Lucidum intervallum. 35.; Szétterített objektum. 36.

[Szabad gyakorlatok:] (Egy mondattal kezdődik…). 41.; (Pillanatonként semmi sem…). 42–43.; (Szabadon kilélegezni…). 44–45.; (Évekkel ezelőtt…). 46.; (Távolabb, távolabb…). 47.; (Neoncsőbe rejtett…). 48.; (Úgy siklunk elő a közelből…). 49.; (Mint én itt vagyok…). 50.; (Magánbeszélgetek…). 51.; Szabó Lőrinc számbavétele. 52.; (Sehol: egy féregnyi…). 53.; (Tűröm a roppant…). 54.; (Idegcsobbanás egy kocka…). 55.; (Fokozatosan elbizonytalanodom…). 56.; (Ércvetület – mondom…). 57.; (Vagy sorozatosan újramesélni…). 58.; (Összegezem: az eddigieket…). 59.; (Mozdulok. Lépés előre. Mielőtt…). 60–61.; (Matató mutató…). 62.; (Itt találkozunk…). 63.; (Valami fölszívódott belém…). 64.; Szerelvények. 65.; (Dagadunk a hófehér levegőben…). 66.; Hasan Mercan után. 67.; (Ideg nélkül egy ősi nyomaték…). 68.; (Érzékeny, varangyerezetű…). 69–70.; K. D.: Egy hang. 71.; (És végül, már idáig jutottunk…). 72.; Záradék. 73.


ISMERTETÉS:

Danyi Magdolna = Új Symposion, 1977. ápr., 144. sz. 176. — Vajda Gábor = Magyar Szó, 1977. máj. 14., 130. sz. 14.Fekete Elvira = Üzenet, 1977. szept., 9. sz. 538–543. — Fenyvesi Ottó = Magyar Szó, 1978. febr. 4., 33. sz. 12. — Dér Zoltán = 7 Nap, 1978. ápr. 28., 17. sz. 19. — Csapody Miklós = Alföld, 1979. dec., 12. sz. 63–66. — Podolszki József = Új Symposion, 1987. ápr., 256. sz. 19–23. 


1981

2. Hidegpróba. [Versek] Újvidék, 1981. Forum, 96 l.

TARTALOM:

[Kezdetek:] Prológus. 7.; Intelmek. 8.; Kényelmetlen megfigyelések. 9.; Miféle anyagok. 10.; Kezdetek. 11.; Különböző lehetőségek vizsgálata. 12.; Ami a múltba átmenthető. 13.; Tiltott tilalmak. 14.

[Valami más:] Megfeszített küzdelem. 17–18.

[Új ismeretlenek:] Világunk keletkezése. 21.; „Semmiből”. 22–23.; Új ismeretlenek. 24.; Átváltozások. 25.; Az első részlet az utolsó részletből. 26.; Csak néhány kegyetlen kép. 27.; Ima. 28.; Tél. 29–30.; Nyolc sor. 31.; Tárgytalan remeklés. 32.; Incontinuo. 33.

[Ügyeim:] Kilenc sorom. 37.; 1978. augusztus 18. 38.; Reményselejtek. 39.; Korlátok. 40.; Nyomok. 41.; Ügyeim. 42.; Kínos mesteri fogások. 43.; Hasonlat. 44.; Minta. 45.

[Mélységes mély:] Költészet. 49.; Rejtélyeim. 50.; Termő félelem. 51.; „Már oly nagy, már olyan nehéz”. 52.; Jel. 53.; Mélységes mély. 54.; Végtelen torzó. 55.; Fagypont alatt. 56.

[Érintés:] Alkohol. 59.; Erotikus változat. 60.; Töredék. 61.; Érintés. 62.; Karton. 63.

[Minta:] Hogy- és hollétem felől. 67.; Pattern. 68.; Vonzó-taszító rövidülés. 69.; Kontextusban. 70.; Amikor végre minden: egyetlen hármasugrás. 71.; „Rés”– gondolom. 72.; Reszort. 73.; Anatéma. 74.; A történelem bizonyos pontjai. 75.

[Anti-poétika:] Orfikus napi teendők. 79.; oo-*. 80.; etc. = bérletek. 81.; Tévelygő darabkák. 82.; Nyolc sor*. 83. Pillanat. 84.; „Birtokos eset”. 85.; Salto mortale. 86.; Filantrop vers. 87.; Válasz. 88.; Zárlat. 89.; a. m. 90–91.; Anti-poétika. 92–94.

ISMERTETÉS:

V-bor [Vajda Gábor] = Magyar Szó, 1981. aug. 18., 226. sz. 15. — Vajda Gábor = Magyar Szó, 1981. okt. 24., 21. — Bányai János = Magyar Szó, 1981. dec. 19., 347. sz. 13. — Mák Ferenc = Új Symposion, 1982. jan.–febr., 201–202. sz. 24–27. — Losoncz Alpár = Új Symposion, 1982. jan.–febr., 201–202. sz. 28–30. — Vajda Gábor = Misao–Gondolat, 1982. febr. 15., 5. sz. 27. — Virág Ágnes [Horváth Emília] = Üzenet, 1982. jún., 6. sz. 369–371. Zalán Tibor = Élet és Irodalom, 1982. aug. 6., 32. sz. 10.Szkárosi Endre = Mozgó Világ, 1982. nov., 11. sz. 106–107.

1987

3. Dia-dalok. [Versek] Újvidék, 1987. Književna Zajednica Novog Sada–Újvidéki Íróközösség, 95 l.

TARTALOM:

[pannon fateknő:] próféciák. 9–10.; testcsel. 11.; pannon fateknő. 12–13.; parasztballada a tökférgekről. 14.; ballada a (fel)építményről. 15–16.; egyszerű ballada a szervezetről. 17–18.; közérdekű ballada a valóságról.19–20.

[lábmosás előtt:] a költő tisztálkodik. 23–24.; lábmosás előtt. 25–26.; felröhögünk a dolgok állásán. 27–28.; arany ér. 29–30.; színezüst röppentyű x. y.-nak. 31–33.; tornacipőben a duna utca macskakövein. 34–35.; a péterváradi hídnál alkonyodik. 36–37.; röpke nyáreleji fagyok. 38–40.

[idill-dalok, férfi hangra:] keserű só. 43.; felhőszakadár. 44.; idill-dal, férfi hangra. 45–46.; was ist das. 47.; balkáni kesergő. 48.; kisebbségben. 49.; dia-dal. 50.; árucserebogár. 51.; a couleur lokálban. 52–53.; buzi az uszodában. 54.; valami bűzlik dániában. 55.; medve a temerini határban. 56.; punktum. 57.; tök, élet, len. 58.; kéz kezet. 59.

[natúr szelet:] társastervezés. 63–65.; rímlátomás. 66–67.; álompolgárok. 68­–70.; ocseny csjornie. 71.; a limesek felé. 72.; isten odébbáll. 73.; memóriajáték j. a.-val. 74–75.; bábjáték. 76–80.; húsevők. 81–88.

[utószó:] a dia- s egyéb dalok margójára (Thomka Beáta). 91–94.

 

ISMERTETÉS:

Csorba Béla = Temerini Újság, 1988. jan. 28., 4. sz. 3. — Mák Ferenc = 7 Nap, 1988. márc. 18., 12. sz. 32–33. — Mák Ferenc = Magyar Képes Újság, 1988. márc. 24., 12. sz. 14. — Utasi Csaba = Híd, 1988. ápr., 4. sz. 532–535. — Mák Ferenc = Forrás, 1988. máj., 5. sz. 78–84. — Zalán Tibor = Kortárs, 1988. szept., 9. sz. 162–165. — Hózsa Éva = Üzenet, 1988. szept., 9. sz. 669–670. — Losoncz Alpár = Jelenkor, 1989. jan., 1. sz. 86–87.

1988

4. Szájbarágás. [Versek] Bp. 1988. Magvető, 105 l. /JAK-füzetek/

TARTALOM:

[Balkáni kesergő:] Felröhögünk a dolgok állásán. 9–10.; Színezüst röppentyű X. Y.-nak. 11–13.; Tornacipőben a Duna utca macskakövein. 14–15.; Arany ér. 16.; Balkáni kesergő. 17.; Kéz kezet. 18.; Was ist das. 19.; tök, élet, len. 20.; Állat-világ. 21.; Coitus interruptus. 22.; Buzi az uszodában. 23.; Csodagyerekvers. 24.; Bábjáték. 25–28.

[Álompolgárok:] Próféciák. 31–32.; Pannon fateknő. 33.; Isten odébbáll. 34.; A költő tisztálkodik. 35–36.; Röpke nyáreleji fagyok. 37–39.; Lábmosás előtt. 40–41.; Valami bűzlik Dániában. 42.; Tájelíró költemény. 43.; A Couleur lokálban. 44–45.; Álompolgárok. 46–48.

[Testcsel:] Hidegpróba. 51–52.; a. m. 53–54.; Testcsel. 55.; Ballada a (fel)építményről. 56–57.; Közérdekű ballada a valóságról. 58–59.; Egyszerű ballada a szervezetről. 60–61.; Parasztballada a tökférgekről. 62.; Ma vie. 63.; A rombolás előképei. 64.; Életízesítő szonett. 65.; Ünnepjavító. 66.; Epitáfium kontra szonett. 67.; A Szervező testet ölt. 68.; Fosztó, képző. 69.; Nektár és ambrózia. 70.; Rímlátomás. 71–72.; Ocseny csjornie. 73.; Társastervezés. 74–76.

[Húsevők:] Dia-dal. 79.; Medve a temerini határban. 80.; Idill-dal, férfi hangra. 81–82.; Felhőszakadár. 83.; Traktoros vers. 84–85.; Terpesz. 86–89.; Vércse-rét. 90–91.; Szájbarágás. 92–94.; Húsevők. 95–102.

ISMERTETÉS:

Anóka Eszter = Magyar Nemzet, 1989. márc. 6., 55. sz. 8.  Tolnai Ottó = Képes Ifjúság, 1989. márc. 22., 1905. sz. 16.  — Vajda Gábor = 7 Nap, 1989. ápr. 7., 14. sz. 31. — Csorba Béla = Magyar Szó, 1989. máj. 27., 24. sz. 18. Pécsi Györgyi = Népszava, 1989. júl. 22., 171. sz. 9.Thomka Beáta = Holmi, 1990. febr., 2. sz. 232–235.

1989

5. Mi szél hozott? [Versek] Bp. 1989. Szépirodalmi, 110 l.

TARTALOM:

[Eltolt landolás:] Alig valami. 9.; Műmoha. 10.; Az ordas visszahull. 11.; Hazatér és idő. 12.; Intés a megmaradókhoz. 13.; Eltolt landolás. 14.; Siralmas énnéköm. 15.; Merő vélet. 16.; Ólmos eső. 17.; Pávián-szong. 18–19.; Korai párhuzamok. 20.; Dal a készülékről. 21.; Informnáció. 22–23.

[Spiritusz:] Áin és kábel. 27.; Élektra él-e? 28–29.; Sirálykirály. 30.; Az ember komédiája. 31–32.; Hadak útján. 33.; Brecht-horror. 34.; Mengisztu-jelvény a császár homlokán. 35–36.; Spiritusz. 37–39.; Ajánlás a Blaupunkt menedékhez. 40.; Memóriajáték J. A.-val. 41–42.

[A sulyom árnyéka:] Nem félünk a farkastól. 45.; A súlyom árnyéka. 46.; Vízszint alatt. 47.; Kiiktatás. 48.; Visszaönzés. 49.; Szeplőtelen álmok. 50.; Mielőtt elkapnád. 51.; Fluidum, dicső fluidum. 52.; Izzó semmiség. 53.; Szúnyog és üvegszem. 54–55.; Gubanc. 56.; Herbárium. 57–58.; Appendix. 59–60.

[Parázna idők:] Ellenszél. 63.; Magánszférák zenéje. 64.; A mellső kényszerről. 65.; Parázna idők. 66.; Álló időkép. 67.; Minden csak úgy van. 68.; Patkóbéldobogás. 69.; A holnap hősei. 70.; Szelídítés. 71–87.

[Városunk díszei:] Se jót, se szépet. 91.; Óvszerződés. 92.; Városunk díszei. 93.; Pasztorál. 94–95.; A fej szög visszaüt. 96.; A csiga vére. 97–98.; A MEG-szálló. 99.; A szellem beidézése. 100–101.; Séta a bronzerdőben. 102.; Ébredő sárkányok. 103.; Földközeli ostya. 104.; Homokba mártott gyíkfejek. 105.; Ingyencirkusz Mák Ferinek. 106–107.

ISMERTETÉS:

Szörényi László = Hitel, 1989. szept. 6., 18. sz. 62. — Marno János = Alföld, 1989. nov., 11. sz. 78–81. — Mák Ferenc = M. F.: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Újvidék, 1990. Forum, 123–127. — Mák Ferenc = Üzenet, 1990. jan., 1. sz. 75–76. [Marno János] marno= Igen, 1990. jan. 3., 1. sz. 30. Vajda Gábor = 7 Nap, 1990. jan. 26., 4. sz. 32. — Thomka Beáta = Holmi, 1990. febr., 2. sz. 232–235. — Vajda Gábor = Új Symposion, 1990. márc., 291. sz. 44–45. Pécsi Györgyi = Népszava, 1990. márc. 10., 59. sz. 9.Mányoki Endre = Kortárs, 1990. ápr., 4. sz. 156–159. — Vajda Gábor = Híd, 1990. máj., 5. sz. 564.

1990

6. Bábel. [Versek] Bp. 1990. Szépirodalmi, 132 l.

TARTALOM:

[Zuhanó diadém:] A Kos jegyében. 7–8.; Genezis. 9.; Zuhanó diadém. 10–11.; Új Glossza. 12.; Ah, Daimonion. 13–14.; A beválasztott. 15.; Vaktükör. 16–17.; Jelfedés. 18.; Agnus dei. 19–20.; Érzékeny birodalom. 21.; Irtás. 22–23.; Hová rohadsz? 24–25.; Civitas dei. 26–28.; Farba. 29–30.

[Közelharc:] Palicsi kúra. 33.; Fertőtlenítés. 34.; Elrontott nappalok. 35–36.; Sajtóvadászat. 37–38.; Kis éji hervasztó. 39.; Álomdal. 40.; Szívintarzia. 41.; Fecskék a falon. Elmeszelt tél. 42–43.; Gyanta és méz. 44–45.; Bolyongás az alhas lankáin. 46–46.; Közelharc. 47.; Tisztogatás zsírszódával. 48–49.; Éhes disznó makkal. 50.; Halak kora. 51–53.

[Kóma:] Pókálom. 57.; Ebvér, abwehr. 58–59.; Egy körmönfont Heroldhoz. 60.; Laokoón szigetcsoport. 61.; Áttételek a Nagy Galeristához. 62–63.; Retus. 64.; Amikor nagyvenhétszer megöltem Gottesmann Imrét. 65–66.; Ebzsoltár. 67.; Cseppek a felfénylő kobakon. 68–69.; Porhintő. 70.; Múlt alakít, ás. 71–72.; Állomás a végeken. 73.; Kóma. 74–76.; Csűr és csavarás. 77.

[Opus dei:] Az ünnep vége. 81.; Példátlan beszéd. 82.; Merénylet. 83.; A holnap őse. 84.; Példabeszéd, kevés tanulsággal. 85.; Repedés. 86–87.; Keresztény ének. 88.; A játékmester vesztésre áll. 89.; Indák se. Gyökerek se. 90.; Szellemi fenyítés. 91.; Jehova tanúi. 92–95.; A médium. 96.; Eleven vizek. 97.; Opus dei. 98–99.

[Bal-kánon:] Felnégyelt tájakon. 103.; Összkomfort. 104 [Bal-kánon:] 105.; Punktum. 106.; A köröm háza. 107.; Tán alkonyodik. 108.; Bal-kánon. 109–110.; Kőfejők. 111.; Drill. 112.; Földközelben. 113.; Elmefestők. 114.; Bolha Csé Bé fülébe. 115–116.; Dunamedencecsont. 117–119.; Lógunk feszes zsinegen. 120–122.; Bábel. 123–128.

ISMERTETÉS:

Thomka Beáta = Alföld, 1990. máj., 5. sz. 72–78. — Bozsik Péter = Magyar Szó, 1990. okt. 27., 296. sz. 18. — Vajda Gábor = 7 Nap, 1990. dec. 21., 51. sz. 25. — Pécsi Györgyi = Népszava, 1990. dec. 30., 305. sz. 9. — Wirth Imre = Élet és Irodalom, 1991. márc. 8., 10. sz. 11. — Losoncz Alpár = Életünk, 1991. ápr., 4. sz. 379–382. — Thomka Beáta = Kortárs, 1991. ápr., 4., 157–163. — Mák Ferenc = Forrás, 1991. máj., 5. sz. 91–92. — Méhes Károly = Jelenkor, 1991. máj., 5. sz. 479–480. — Fekete Vilmos [Fekete Vince] = Helikon [Kolozsvár], 1991. máj., 19. sz. 10. — Endrődi Szabó Ernő = Hitel, 1991. júl. 24., 15. sz. 62–63.

1991

7. Magánterület. [Versek] Bp. 1991. Szépirodalmi, 67 l.

TARTALOM:

[Delphoi felé:] Rákrománc. 7–8.; Cinkelt kádak. 9.; A sintér és a színtér. 10–11.; Májusi átirat. 12.; Monotípia, ez egyszer. 13.; Formalin. 14–15.; Delphoi felé. 16.; Ovidius Constanțában. 17.; Az Ovidius-szonett farka. 18.; Drótok. 19–20.; Főúr, fizetek! 21.

[Vágóhíd utca:] Nosztalgia. 25.; Megérni egyre. 26.; A hangtolvajhoz, csak úgy. 27.; Vágóhíd utca. 28–30.; Őszi sanzon. 31.; Gyöngyszemét. 32.; Homokábrák. 34–35.; Túlsó Part. 36–39.; Innenső partok. 40.; Törpeoratórium. 41–42.; Kurta lovaglás. 43.; Folyamodvány. 44.; Mormolás. 45.; Ahogy érdemes. 46.; Ez is. 47.; Határmezsgye. 48.; Kelenföld. 49.

[Békétlen átmenet:] Sanzon minden időben. 53.; Betelni fél. 54.; Nehézipari sanzon. 55.; Civil március. 56.; Kivezetés a filozófiából. 57.; Lágy esti melankólia. 58.; Belharc. 59.; Foggal, körömmel. 60–61.; Zavar. 65.

ISMERTETÉS:

Mák Ferenc Üzenet, 1991. márc., 3. sz. 272-275.  Karádi Zsolt = Kelet-Magyarország, 1991. júl. 27., 175. sz. 10. — Wirth Imre = Élet és Irodalom, 1991. aug. 9., 32. sz. 11. — Bakos András = Délmagyarország, 1991. aug. 23., 197. sz. 5. — Bán Zoltán András = Népszabadság, 1991. aug. 31., 204. sz. 25. — Mák Ferenc = Magyar Szó, 1991. szept. 28., 267. — Thomka Beáta = Jelenkor, 1992. jan., 1. sz. 82–85. — K. S. [Kereskényi Sándor] = Korunk, 1992. jan., 1. sz. 122. — Keresztury Tibor = Alföld, 1992. ápr., 4, sz. 74–76. — Danyi Magdolna = Holmi, 1993. okt., 10. sz. 1456–1460. — Fekete Vince = Helikon [Kolozsvár], 1993. 11. sz. 21.

1994

8. Sziveri János minden verse. (Szerk. Mátis Lívia.) Bp. 1994. Kortárs, 343 l.

TARTALOM:

[Szabad gyakorlatok (1977):]

Emberi hang. 7.

[A narancs:] A narancs értelmezése. 9.; A narancs tartalma. 9.; A narancs történik. 9.; A narancs sorsa. 9–10.; A narancs narancs. 10.; A narancs is kifordul. 11.; A narancs önmegtartóztatása. 11.; A narancs helyzete a térben. 12.; A narancs és a verstelenség. 12–13.; A narancsban indul az ellenpont. 13.; A narancs megváltoztatása. 14.; A narancs mindezek után. 14–15.; A narancs időtartama. 15.; A narancs megvilágítása. 16.; A narancs változatai. 16–17.; A narancs és a gyengeelméjű gyerekek rajzai. 17–18.; A narancs aszkézise. 18–19.; A narancs rendszerezése. 19.

[Az örök tökéletes:] A várakozás kezdete. 20.; Az örök tökéletes. 20.; Ritka őszgerincű tájlovak. 21.; Szabad gyakorlatok. 21.; Lucidum intervallum. 21.; Szétterített objektum. 21–22.

[Szabad gyakorlatok:] (Egy mondattal kezdődik…). 22.; (Pillanatonként semmi sem…). 23–24.; (Szabadon kilélegezni…). 24–25.; (Évekkel ezelőtt…). 25.; (Távolabb, távolabb…). 26.; (Neoncsőbe rejtett…). 26–27.; (Úgy siklunk elő a közelből…). 27.; (Mint és itt vagyok…). 27–28.; (Magánbeszélgetek…). 28.; Szabó Lőrinc számbavétele. 28.; (Sehol: egy féregnyi…). 28.; (Tűröm a roppant…). 29.; (Idegcsobbanás egy kocka…). 29.; (Fokozatosan elbizonytalanodom…). 29.; (Ércvetület – mondom…). 30.; (Vagy sorozatosan újramesélni…). 30.; (Összegezem: az eddigieket…). 31.; (Mozdulok. Lépés előre. Mielőtt…). 31–32.; (Matató mutató…). 32.; (Itt találkozunk…). 32–33.; (Valami fölszívódott belém…). 33.; Szerelvények. 34.; (Dagadunk a hófehér levegőben…). 34.; Hasan Mercan után. 34–35.; (Ideg nélkül egy ősi nyomaték…). 35.; (Érzékeny, varangyerezetű…). 35–36.; K. D.: Egy hang. 37.; (És végül, már idáig jutottunk…). 37.; Záradék. 38.

[Hidegpróba (1981):]

[Kezdetek:] Prológus. 41.; Intelmek. 41.; Kényelmetlen megfigyelések. 41–42.; Miféle anyagok. 42.; Kezdetek. 42.; Különböző lehetőségek vizsgálata. 43.; Ami a múltba átmenthető. 43.; Tiltott tilalmak. 44.

[Valami más:] Megfeszített küzdelem. 45–47.

[Új ismeretlenek:] Világunk keletkezése. 48.; „Semmiből”. 48–50.; Új ismeretlenek. 50.; Átváltozások. 50–51.; Az első részlet az utolsó részletből. 51.; Csak néhány kegyetlen kép. 52.; Ima. 52.; Tél. 53–54.; Nyolc sor. 54.; Tárgytalan remeklés. 54–55.; Incontinuo. 55–56.

[Ügyeim:] Kilenc sorom. 57.; 1978. augusztus 18. 57.; Reményselejtek. 57–58.; Korlátok. 58.; Nyomok. 58–59.; Ügyeim. 59.; Kínos mesteri fogások. 60.; Hasonlat. 60.; Minta. 60.

[Mélységes mély:] Költészet. 61.; Rejtélyeim. 62.; Termő félelem. 62–63.; „Már oly nagy, már olyan nehéz”. 63–64.; Jel. 64.; Mélységes mély. 65.; Végtelen torzó. 65–66.; Fagypont alatt. 66–67.

[Érintés:] Alkohol. 68.; Erotikus változat. 68.; Töredék. 69.; Érintés. 69.; Karton. 70.

[Minta:] Hogy- és hollétem felől. 71.; Pattern. 71.; Vonzó-taszító rövidülés. 71.; Kontextusban. 71.; Amikor végre minden: egyetlen hármasugrás. 72.; „Rés”– gondolom. 72.; Reszort. 73.; Anatéma. 73.; A történelem bizonyos pontjai. 74.

[Anti-poetica:] Orfikus napi teendők. 75.; oo. 76.; etc.=bérletek. 76–77.; Tévelygő darabkák. 77.; Nyolc sor. 77.; Pillanat. 77.; „Birtokos eset”. 78.; Salto mortale. 78.; Filantrop vers. 79.; Válasz. 79.; Zárlat. 80.; a. m. 81.; Hidegpróba. 82–83.

[Dia-dalok (1987):]

[Pannon fateknő:] Próféciák. 87–88.; Testcsel. 88–89.; Pannon fateknő. 89–90.; Parasztballada a tökférgekről. 90.; Ballada a (fel)építményről. 91.; Egyszerű ballada a szervezetről. 92–93.; Közérdekű ballada a valóságról. 93–94.

[Lábmosás előtt:] A költő tisztálkodik. 95.; Lábmosás előtt. 96–97.; Felröhögünk a dolgok állásán. 97–98.; Arany ér. 98–99.; Színezüst röppentyű X. Y.-nak. 99–101.; Tornacipőben a Duna utca macskakövein. 101–102.; A péterváradi hídnál alkonyodik. 103–104.; Röpke nyáreleji fagyok. 104–106.

[Idill-dalok, férfihangra:] Keserű só. 107.; Felhőszakadár. 107.; Idill-dal, férfihangra. 108–109.; Was ist das. 109.; Balkáni kesergő. 110.; Kisebbségben. 110.; Dia-dal. 111.; Árucserebogár. 111.; A Couleur lokálban. 112–113.; Buzi az uszodában. 113.; Valami bűzlik Dániában. 114.; Medve a temerini határban. 114–115.; Punktum. 115.; Tök, élet, len. 116.; Kéz kezet. 116–117.

[Natúr szelet:] Társastervezés. 118–120.; Rímlátomás. 120–121.; Álompolgárok. 121–123.; Ocseny csjornie. 124.; A limesek felé. 125.; Isten odébbáll. 125–126.; Memóriajáték J. A.-val. 126–127.; Bábjáték. 128–131.; Húsevők. 131–138.

[Szájbarágás (1988):]

[Balkáni kesergő:] Állat-világ. 141.; Coitus interruptus. 141–142.; Csodagyerekvers. 142.

[Álompolgárok:] Tájelíró költemény. 143.

[Testcsel:] Ma vie. 144.; A rombolás előképei. 144–145.; Életízesítő szonett. 145.; Ünnepjavító. 145–146.; Epitáfium kontra szonett. 146.; A Szervező testet ölt. 147.; Fosztó, képző. 147–148.; Nektár és ambrózia. 148.

[Húsevők:] Traktoros vers. 149–150.; Terpesz. 150–153.; Vércse-rét. 153–154.; Szájbarágás. 154–156.

[Mi szél hozott? (1989):]

[Eltolt landolás:] Alig valami. 159.; Műmoha. 159–160.; Az ordas visszahull. 160.; Hazatér és idő. 161.; Intés a megmaradókhoz. 161–162.; Eltolt landolás. 162.; Siralmas énnéköm. 163.; Merő vélet. 163–164.; Ólmos eső. 164–165.; Pávián-szong. 165–166.; Korai párhuzamok. 166.; Dal a készülékről. 167.; Informnáció. 167–169.

[Spiritusz:] Áin és Kábel. 170.; Élektra él-e? 170–171.; Sirálykirály. 171.; Az ember komédiája. 172.; Hadak útján. 173.; Brecht-horror. 173–174.; Mengisztu-jelvény a császár homlokán. 174–175.; Spiritusz. 175–178.; Ajánlás a Blaupunkt menedékhez. 178–179.

[A sulyom árnyéka:] Nem félünk a farkastól. 180.; A sulyom árnyéka. 180–181.; Vízszint alatt. 181.; Kiiktatás. 182.; Visszaönzés. 182–183.; Szeplőtelen álmok. 183.; Mielőtt elkapnád. 184.; Fluidum, dicső fluidum. 184–185.; Izzó semmiség. 185.; Szúnyog és üvegszem. 186.; Gubanc. 187.; Herbárium. 187–188.; Appendix. 188–190.

[Parázna idők:] Ellenszél. 191.; Magánszférák zenéje. 191–192.; A mellső kényszerről. 192.; Parázna idők. 192–193.; Álló időkép. 193.; Minden csak úgy van. 194.; Patkóbéldobogás. 194–195.; A holnap hősei. 195.; Szelídítés. 196–209.

[Városunk díszei:] Se jót, se szépet. 210.; Óvszerződés. 210.; Városunk díszei. 211.; Pasztorál. 211–212.; A fejszög visszaüt. 212–213.; A csiga vére. 213–214.; A MEG-szálló. 214–215.; A szellem beidézése. 215–216.; Séta a bronzerdőben. 216.; Ébredő sárkányok. 217.; Földközeli ostya. 217–218.; Homokba mártott gyíkfejek. 218–219.; Ingyencirkusz Mák Ferinek. 219–220.

[Bábel (1990):]

[Zuhanó diadém:] A Kos jegyében. 223.; Genezis. 224.; Zuhanó diadém. 224–225.; Új glossza. 225–226.; Ah, Daimonion. 226–227.; A beválasztott. 227–228.; Vaktükör. 228–229.; Jelfedés. 229.; Agnus dei. 230–231. Érzékeny birodalom. 231.; Irtás. 231–232.; Hová rohadsz? 233.; Civitas dei. 234–235.; Farba. 235–236.

[Közelharc:] Palicsi kúra. 237.; Fertőtlenítés. 237–238.; Elrontott nappalok. 238–239.; Sajtóvadászat. 239–240.; Kis éji hervasztó. 240.; Álomdal. 240–241.; Szívintarzia. 241.; Fecskék a falon. Elmeszelt tél. 242–243.; Gyanta és méz. 243–244.; Bolyongás az alhas lankáin. 244.; Közelharc. 245.; Tisztogatás zsírszódával. 245–246.; Éhes disznó makkal. 246–247.; Halak kora. 247–249.

[Kóma:] Pókálom. 250.; Ebvér, Abwehr. 250–251.; Egy körmönfont Heroldhoz. 251–252.; Laokoón szigetcsoport. 252–253.; Áttételek a Nagy Galeristához. 253–254.; Retus. 254–255.; Amikor negyvenhétszer megöltem Gottesmann Imrét. 255–256.; Ebzsoltár. 257.; Cseppek a felfénylő kobakon. 257–258.; Porhintő. 258–259.; Múlt alakít, ás. 259–260.; Állomás a végeken. 260.; Kóma. 261–263.; Csűr és csavarás. 263.

[Opus dei:] Az ünnep vége. 264.; Példátlan beszéd. 264–265.; Merénylet. 265.; A holnap őse. 265–266.; Példabeszéd, kevés tanulsággal. 266.; Repedés. 266–267.; Keresztény ének. 267–268.; A játékmester vesztésre áll. 268.; Indák se. Gyökerek se. 268–269.; Szellemi fenyítés. 269.; Jehova tanúi. 270–272.; A médium. 272–273.; Eleven vizek. 273.; Opus dei. 273–275.

[Bal-kánon:] Felnégyelt tájakon. 276.; Összkomfort. 276–277.; A köröm háza. 277–278.; Tán alkonyodik. 278.; Bal-kánon. 279–280.; Kőfejők. 280.; Drill. 281.; Földközelben. 281–282.; Elmefestők. 282.; Bolha Csé Bé fülébe. 282–284.; Dunamedencecsont. 284–286.; Lógunk feszes zsinegen. 286–288.; Bábel. 288–292.

[Magánterület (1991):]

[Delphoi felé:] Rákrománc. 295–296.; Cinkelt kádak. 296.; A sintér és a színtér. 296–298.; Májusi átirat. 298.; Monotípia, ez egyszer. 299.; Formalin. 299–300.; Delphoi felé. 301.; Ovidius Constanțában. 301–302.; Az Ovidius-szonett farka. 302.; Drótok. 302–303.; Főúr, fizetek! 303.

[Vágóhíd utca:] Nosztalgia. 304.; Megérni egyre. 304.; A hangtolvajhoz, csak úgy. 305.; Vágóhíd utca. 305–307.; Őszi sanzon. 307.; Gyöngyszemét. 307–308.; Homokábrák. 308–310.; Túlsó part. 310–313.; Innenső partok. 313.; Törpeoratórium. 314–315.; Kurta lovaglás. 315–316.; Folyamodvány. 316.; Mormolás. 317.; Ahogy érdemes. 317.; Ez is. 317.; Határmezsgye. 318.; Kelenföld. 318.

[Békétlen átmenet:] Sanzon minden időben. 319.; Betelni fél. 319–320.; Nehézipari sanzon. 320.; Civil március. 321.; Kivezetés a filozófiából. 321–322.; Lágy esti melankólia. 322.; Belharc. 323.; Foggal, körömmel. 323–324.; Zavar. 325.; Utószó. 327.; Tartalom. 331–343.

ISMERTETÉS:

Bodor Béla = Élet és Irodalom, 1995. jan. 6., 16. — [-csa-] = Magyar Narancs, 1995. febr. 2–8., 3. — Gerliczki András = Hitel, 1996. ápr., 4. sz. 97–100.

2011

9. Sziveri János művei. [Összegyűjtött írások] (Szerk. Reményi József Tamás.) Bp. 2011. Gondolat, 430 l.

TARTALOM:

[Szabad gyakorlatok (1977):]

Emberi hang. 7–8.

[A narancs:] A narancs értelmezése. 8.; A narancs tartalma. 8.; A narancs történik. 8.; A narancs sorsa. 9.; A narancs narancs. 9–10.; A narancs is kifordul. 10.; A narancs önmegtartóztatása. 10–11.; A narancs helyzete a térben. 11.; A narancs és a verstelenség. 11–12.; A narancsban indul az ellenpont. 12.; A narancs megváltoztatása. 13.; A narancs mindezek után. 13–14.; A narancs időtartama. 14.; A narancs megvilágítása. 15.; A narancs változatai. 15–16.; A narancs és a gyengeelméjű gyerekek rajzai. 16–17.; A narancs aszkézise 17–18.; A narancs rendszerezése. 18.

[Az örök tökéletes:] A várakozás kezdete. 19.; Az örök tökéletes. 19.; Ritka őszgerincű tájlovak. 20.; Szabad gyakorlatok. 20.; Lucidum intervallum. 20.; Szétterített objektum. 20.

[Szabad gyakorlatok:] (Egy mondattal kezdődik…). 21.; (Pillanatonként semmi sem…). 22–23.; (Szabadon kilélegezni…). 23–24.; (Évekkel ezelőtt…). 24.; (Távolabb, távolabb…). 25.; (Neoncsőbe rejtett…). 25.; (Úgy siklunk elő a közelből…). 26.; (Mint én itt vagyok…). 26–27.; (Magánbeszélgetek…). 27.; Szabó Lőrinc számbavétele. 27.; (Sehol: egy féregnyi…). 27.; (Tűröm a roppant…). 27.; (Idegcsobbanás egy kocka…). 28.; (Fokozatosan elbizonytalanodom…). 28.; (Ércvetület – mondom…). 28.; (Vagy sorozatosan újramesélni…). 29.; (Összegezem: az eddigieket…). 29.; (Mozdulok. Lépés előre. Mielőtt…). 30.; (Matató mutató…). 30.; (Itt találkozunk…). 30–31.; (Valami fölszívódott belém…). 31–32.; Szerelvények. 32.; (Dagadunk a hófehér levegőben…). 32.; Hasan Mercan után. 32–33.; (Ideg nélkül egy ősi nyomaték…). 33.; (Érzékeny, varangyerezetű…). 33–34.; K. D.: Egy hang 34.; (És végül, már idáig jutottunk…). 34–35.; Záradék. 35.

[Hidegpróba (1981):]

[Kezdetek:] Prológus. 36.; Intelmek. 36.; Kényelmetlen megfigyelések. 36–37.; Miféle anyagok. 37.; Kezdetek. 38.; Különböző lehetőségek vizsgálata. 38.; Ami a múltba átmenthető. 38.; Tiltott tilalmak. 39.

[Valami más:] Megfeszített küzdelem. 39–41.

[Új ismeretlenek:] Világunk keletkezése. 41.; „Semmiből”. 42–43.; Új ismeretlenek. 43.; Átváltozások. 43–44.; Az első részlet az utolsó részletből. 44.; Csak néhány kegyetlen kép. 45.; Ima. 45.; Tél. 46–47.; Nyolc sor. 47.; Tárgytalan remeklés. 47–48.; In continuo. 48.

[Ügyeim:] Kilenc sorom. 49.; 1978. augusztus 18. 49.; Reményselejtek. 49–50.; Korlátok. 50.; Nyomok. 50–51.; Ügyeim. 51.; Kínos mesteri fogások. 52.; Hasonlat. 52.; Minta. 52.

[Mélységes mély:] Költészet. 53.; Rejtélyeim. 54.; Termő félelem. 54–55.; „Már oly nagy, már olyan nehéz”. 55–56.; Jel. 56.; Mélységes mély. 56–57.; Végtelen torzó. 57.; Fagypont alatt. 58.

[Érintés:] Alkohol. 59.; Erotikus változat. 59.; Töredék. 60.; Érintés. 60.; Karton 61.

[Minta:] Hogy- és hollétem felől. 61.; Pattern. 61.; Vonzó-taszító rövidülés. 62.; Kontextusban. 62.; Amikor végre minden: egyetlen hármasugrás. 62.; „Rés” – gondolom. 62–63.; Reszort. 63.; Anatéma. 63–64.; A történelem bizonyos pontjai. 64.

[Anti-poetica:] Orfikus napi teendők. 65.; oo. 65–66.; etc.=bérletek. 66.; Tévelygő darabkák. 67.; Nyolc sor. 67.; Pillanat. 67.; „Birtokos eset”. 67–68.; Salto mortale. 68.; Filantróp vers. 68.; Válasz. 69.; Zárlat. 69–70.; a. m. 70–71.; Hidegpróba. 71–73.

[Dia-dalok (1987):]

[Pannon fateknő:] Próféciák. 74–75.; Testcsel. 75–76.; Pannon fateknő. 76–77.; Parasztballada a tökférgekről. 77.; Ballada a (fel)építményről. 78.; Egyszerű ballada a szervezetről. 79–80.; Közérdekű ballada a valóságról. 80–81.

[Lábmosás előtt:] A költő tisztálkodik. 81–82.; Lábmosás előtt. 82–83.; Felröhögünk a dolgok állásán. 83–85.; Arany ér. 85.; Színezüst röppentyű X. Y.-nak. 86–87.; Tornacipőben a Duna utca macskakövein. 87–88.; A péterváradi hídnál alkonyodik. 89–90.; Röpke nyáreleji fagyok. 90–92.

[Idill-dalok, férfihangra:] Keserű só. 92.; Felhőszakadár. 93.; Idill-dal, férfihangra. 93–94.; Was ist das. 95.; Balkáni kesergő. 95–96.; Kisebbségben. 96.; Dia-dal. 96–97.; Árucserebogár. 97.; A Couleur lokálban. 97–98.; Buzi az uszodában. 98–99.; Valami bűzlik Dániában. 99.; Medve a temerini határban. 100.; Punktum. 100–101.; Tök, élet, len. 101.; Kéz kezet. 102.

[Natúr szelet:] Társastervezés. 102–104.; Rímlátomás. 105.; Álompolgárok. 106–108; Ocseny csjornie. 108–109.; A limesek felé. 109.; Isten odébbáll. 110.; Memóriajáték J. A.-val. 110–112.; Bábjáték. 112–115.; Húsevők. 115–121.

[Szájbarágás (1988):]

[Balkáni kesergő:] Állat-világ. 122.; Coitus interruptus. 122–123.; Csodagyerekvers. 123.

[Álompolgárok:] Tájelíró költemény. 124.

[Testcsel:] Ma vie. 124–125.; A rombolás előképei. 125.; Életízesítő szonett. 125–126.; Ünnepjavító. 126.; Epitáfium kontra szonett. 127.; A Szervező testet ölt. 127–129.; Fosztó, képző. 128.; Nektár és ambrózia. 128–129.

[Húsevők:] Traktoros vers. 129–130.; Terpesz. 130–133.; Vércse-rét. 133–134.; Szájbarágás. 134–136.

[Mi szél hozott? (1989):]

[Eltolt landolás:] Alig valami. 137.; Műmoha. 137–138.; Az ordas visszahull. 138.; Hazatér és idő. 139.; Intés a megmaradókhoz. 139–140.; Eltolt landolás. 140.; Siralmas énnéköm. 140–141.; Merő vélet. 141–142.; Ólmos eső. 142.; Pávián-szong. 142–143.; Korai párhuzamok. 143–144.; Dal a készülékről. 144–145.; Informnáció. 145–146.

[Spiritusz:] Áin és Kábel. 146–147.; Élektra él-e? 147–148.; Sirálykirály. 148.; Az ember komédiája. 148–149.; Hadak útján. 149–150.; Brecht-horror. 150.; Mengisztu-jelvény a császár homlokán. 151.; Spiritusz. 152–153.; Ajánlás a Blaupunkt menedékhez. 154–155.

[A sulyom árnyéka:] Nem félünk a farkastól. 155–156.; A súlyom árnyéka. 156.; Vízszint alatt. 156–157.; Kiiktatás. 157.; Visszaönzés. 158.; Szeplőtelen álmok. 158–159.; Mielőtt elkapnád. 159.; Fluidum, dicső fluidum. 159–160.; Izzó semmiség. 160.; Szúnyog és üvegszem. 160–161.; Gubanc. 161–162.; Herbárium. 162–163.; Appendix. 163–164.

[Parázna idők:] Ellenszél. 165.; Magánszférák zenéje. 165–166.; A mellső kényszerről. 166.; Parázna idők. 166–167.; Álló időkép. 167.; Minden csak úgy van. 167–168.; Patkóbéldobogás. 168.; A holnap hősei. 168–169.

[Városunk díszei:] Se jót, se szépet. 169.; Óvszerződés. 170.; Városunk díszei. 170.; Pasztorál. 171.; A fejszög visszaüt. 172.; A csiga vére. 172–173.; A MEG-szálló. 173–174.; A szellem beidézése. 174–175.; Séta a bronzerdőben. 175.; Ébredő sárkányok. 175–176.; Földközeli ostya. 176.; Homokba mártott gyíkfejek. 177.; Ingyencirkusz Mák Ferinek. 177–178.

[Bábel (1990):]

[Zuhanó diadém:] A Kos jegyében. 179–180.; Genezis. 180.; Zuhanó diadém. 180–181.; Új glossza. 182.; Ah, Daimonion. 182–183.; A beválasztott. 183.; Vaktükör. 184–185.; Jelfedés. 185.; Agnus dei. 185–186.; Érzékeny birodalom. 186–187.; Irtás. 187–188.; Hová rohadsz? 188.–189; Civitas dei. 189–191.; Farba. 191–192.

[Közelharc:] Palicsi kúra. 192.; Fertőtlenítés. 193.; Elrontott nappalok. 193–194.; Sajtóvadászat. 194–195.; Kis éji hervasztó. 195.; Álomdal. 196.; Szívintarzia. 196–197.; Fecskék a falon. Elmeszelt tél. 197–198.; Gyanta és méz. 198–199.; Bolyongás az alhas lankáin. 199.; Közelharc. 200.; Tisztogatás zsírszódával. 200–201.; Éhes disznó makkal. 201–202.; Halak kora. 202–204.

[Kóma:] Pókálom. 204–205.; Ebvér, Abwehr. 205–206.; Egy körmönfont Heroldhoz. 206.; Laokoón-szigetcsoport. 207.; Áttételek a Nagy Galeristához. 207–209.; Retus. 209.; Amikor negyvenhétszer megöltem Gottesmann Imrét. 209–211.; Ebzsoltár. 211.; Cseppek a felfénylő kobakon. 211–212.; Porhintő. 213.; Múlt alakít, ás. 213–214.; Állomás a végeken. 214–215.; Kóma. 215–217.; Csűr és csavarás. 217.

[Opus dei:] Az ünnep vége. 218.; Példátlan beszéd. 218–219.; Merénylet. 219.; A holnap őse. 219–220.; Példabeszéd, kevés tanulsággal. 220.; Repedés. 220–221.; Keresztényének. 221.; A játékmester vesztésre áll. 222.; Indák se. Gyökerek se. 222.; Szellemi fenyítés. 223.; Jehova tanúi. 223–226.; A médium. 226.; Eleven vizek. 226–227.; Opus dei. 227–228.

[Bal-kánon:] Felnégyelt tájakon. 228–229.; Összkomfort. 229–230.; A köröm háza. 230.; Tán alkonyodik. 231.; Bal-kánon. 231–232.; Kőfejők. 232–233.; Drill. 233–234.; Földközelben. 234.; Elmefestők. 234–235.; Bolha Csé Bé fülébe. 235–236.; Dunamedencecsont. 237–238.; Lógunk feszes zsinegen. 238–240.; Bábel. 240–244.

[Magánterület (1991):]

[Delphoi felé:] Rákrománc. 245–246.; Cinkelt kádak. 246.; A sintér és a színtér. 247–248.; Májusi átirat 248.; Monotípia, ez egyszer. 249.; Formalin. 249–250.; Delphoi felé. 251.; Ovidius Constanțában. 251–252.; Az Ovidius-szonett farka. 252.; Drótok. 252–253.; Főúr, fizetek! 253.

[Vágóhíd utca:] Nosztalgia. 254.; Megérni egyre. 254.; A hangtolvajhoz, csak úgy. 255.; Vágóhíd utca. 255–257.; Őszi sanzon. 257.; Gyöngyszemét. 257–258.; Homokábrák. 258–259.; Túlsó part. 260–262.; Innenső partok. 263.; Törpeoratórium. 263–264.; Kurta lovaglás. 265.; Folyamodvány. 265–266.; Mormolás. 266.; Ahogy érdemes. 266.; Ez is. 267.; Határmezsgye. 267.; Kelenföld. 268.

[Békétlen átmenet:] Sanzon minden időben. 268.; Betelni fél. 268–269.; Nehézipari sanzon. 269.; Civil március. 270.; Kivezetés a filozófiából. 270–271.; Lágy esti melankólia. 271.; Belharc. 272.; Foggal, körömmel. 272–273.; Zavar. 273.

[Gyerekversek:]

Csalafintor. 274.; Ébresztő. 274–275.; Tájékozódás a nagyvilágban. 275.; Hány orra van, kérem? 275.; Tél után, úgy délután. 276.; Télűző. 276.; A dalnok tavasza. 276–277.; Oktatás és nevelés. 277.; A szokás hatalma. 278.; Amolyan top. 278–279.

[Dramatikus művek:]

Szelídítés. [Dramolett] 283–294.; Pókok. [Színmű] 295–329.; A csiga vére. [Hangjáték] 330–339.

[Esszék, alkalmi írások:]

A közegek szabadsága. 343–353.; Az ösztönösségtől a tudatos felismerésig. (Sáfrány Imréről) 354–358.; A vonaltól a permetig. (Maurits Ferencről) 359–366.; A megrajzolt zene. (Bicskei Zoltánról) 367–369.; Az ész határain belül. (Ács Józsefről) 370–379.; Utószó Végel László drámáihoz. 380–383.; A fiatal vajdasági magyar írók helyzetéről. [El nem hangzott beszéd] 384–388.

[Önéletrajzi írások, vallomások:]

A forrásvizek barbársága. [A kérdező: Keresztury Tibor.] 391–407.; „Rehabilitáltak bennünket” [A kérdező: Zalán Tibor] 408–414.; A rövid élet titka. 415–416.

Jegyzetek. 417–419.

ISMERTETÉS:
Tornai Szabolcs–Reményi József Tamás = Új Könyvpiac, 2012. márc., 3. sz. 8–9. — Kabdebó Lóránt = Magyar Nemzet, 2012. márc. 3., 35. — Svébis Bence–Reményi József Tamás = Magyar Narancs, 2012. márc. 22., 12. sz. 37–38. — Svébis Bence = Élet és Irodalom, 2012. júl. 6. — Papp Máté = Vár Ucca Műhely, 2012. 4. sz. 38. — Orcsik Roland = Műút, 2012. dec., 6. sz. (36. sz.), 55–57.

2014

10. Pasztorál. [Válogatott versek] (Szerk. Ladányi István, utószó Reményi József Tamás.) Zenta, 2014. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 35 l. (CD-melléklettel.)

TARTALOM:

A rövid élet titka. Életregényem szinopszisa [Esszé] 5–7.; A Kos jegyében. 9.; A Couleur lokálban. 10.; Pasztorál. 12.; Memóriajáték J. A.-val. 12–13.; Felröhögünk a dolgok állásán (ide-óda). 15.; Idill-dal, férfihangra. 16–17.; Dia-dal. (sláger). 17.; Dunamedencecsont. 17–19.; Terpesz. 21–23.; Pávián-szong. 23.; Appendix. 25–26.; Foggal, körömmel. 26–27.; Bábel. 27–31.; Reményi József Tamás: „Gyarapodom, bár elfogyok”. Sziveri János (1954–1990). 33–35.

ISMERTETÉS:

Krusovszky Dénes = Magyar Narancs, 2014. szept. 18., 38. sz., 45. — Lenkes László = Tiszatáj, 2016. jan., 1. sz. 109–113.

2020

11. A szélherceg. Válogatott versek. (Válogatta és szerkesztette Terék Anna, Melhardt Gergő, utószó Zalán Tibor.) Budapest, 2020. Kertész Imre Intézet / Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 195 l. /Út a szabadsághoz – Sziveri János művei/

TARTALOM:

A Kos jegyében. 7.

[reszket, mint riadt, kimunkált vesék, a korom:] Tél. 11–12.; (Itt találkozunk…). 13.; Ólmos eső. 14.; Tán alkonyodik. 15.; Gyöngyszemét. 16–17.; a péterváradi hídnál alkonyodik. 18–19.; Felhőszakadár. 20.; Korlátok. 21.; Halak kora. 22–24.; Korai párhuzamok. 25.; Elrontott nappalok. 26–27.; a limesek felé. 28.; Fecskék a falon. Elmeszelt tél. 29–30.; Megérni egyre. 31.; Homokábrák. 32–33.; Ez is. 34.; Idill-dal, férfi hangra. 35–36.; Tornacipőben a Duna utca macskakövein. 37–38.

Társastervezés. 41–43.

[a levegőben füst és korom a forgótőke:] Mengisztu-jelvény a császár homlokán. 47–48.; Röpke nyáreleji fagyok. 49–51.; A Couleur lokálban. 52–53.; Medve a temerini határban. 54.; Hadak útján. 55.; Álompolgárok. 56–58.; Próféciák. 59–60.; Bal-kánon. 61–62.; Traktoros vers. 63–64.; Nehézipari sanzon. 65.; Intés a megmaradókhoz. 66.; Óvszerződés. 67.; Ah, Daimonion. 68–69.; Monotípia, ez egyszer. 70.; (És végül, már idáig jutottunk…). 71.; Múlt alakít, ás. 72–73.; Az ember komédiája. 74–75.; Ebzsoltár. 76.; Túlsó Part. 77–80.; A várakozás kezdete. 81.; Kivezetés a filozófiából. 82.; Sajtóvadászat. 83.; Brecht-horror. 84.; Hidegpróba. 85–86.; Nem félünk a farkastól. 87.; Érzékeny birodalom. 88.; Testcsel. 89.; Pasztorál. 90.; Irtás. 91–92.; A narancs mindezek után. 93.

Bábel. 95–99.

[csillogó koromba nézni:] Egyszerű ballada a szervezetről. 103–104.; Erotikus változat. 105.; Mélységes mély. 106.; (Valami fölszívódott belém…). 107.; Szelídítés. 108–110.; Tájékozódás a nagyvilágban. 111.; (Mozdulok. Lépés előre. Mielőtt…). 112.; Kóma. 113–115.; Pannon fateknő. 116.; Nyolc sor. 117.; Szerelvények. 118.; Intelmek. 119.; Magánszférák zenéje. 120.; Vaktükör. 121–122.; Fertőtlenítés. 123.; Nyolc sor. 124.; A beválasztott. 125.; Patkóbéldobogás. 126.; Sanzon minden időben. 127.; Szellemi fenyítés. 128.; Jehova tanúi. 129–131.; Különböző lehetőségek vizsgálata. 132.; Orfikus napi teendők. 133.; Laokoón szigetcsoport. 134.; Belharc. 135.; Dia-dal.136.; Kelenföld. 137.; Foggal, körömmel. 138–139.

Dunamedencecsont. 141–142.

[estéli korom nyirkos csuklása:] Kényelmetlen megfigyelések. 147.; „Rés” – gondolom. 148.; Delphoi felé. 149.; Közérdekű ballada a valóságról. 150–151.; Ingyencirkusz Mák Ferinek. 152–153.; Jelfedés. 154.; Rímlátomás. 155–156.; Ahogy érdemes. 157.; Homokba mártott gyíkfejek. 158.; Gubanc. 159.; Lógunk feszes zsinegen. 160–162.; Szétterített objektum. 163.; Ünnepjavító. 164.; Rákrománc. 165–166.; (Összegezem: az eddigieket…). 167.; Genezis. 168.; Főúr, fizetek!. 169.; Nosztalgia. 170.; Vágóhíd utca.171–172.; Zavar. 173.

Emberi hang. 175.

Szerkesztői jegyzet. 177–178.; Zalán Tibor: Utószó. 181–188.; A versek betűrendes címmutatója. 191–195.

ISMERTETÉS:
Dérczy Péter = Kortárs Online, 2020. 12. 25.

2. Periodikumokban megjelent művek

1970

12. Márványba vésettség ellen. [Vers] = Képes Ifjúság, 1970. máj. 27., 1178. sz. 19.

13. Lényeg. [Vers] = Képes Ifjúság, 1970. jún. 3., 1179. sz. 18.

14. Hogy és mint. [Vers] = Képes Ifjúság, 1970. jún. 3., 1179. sz. 18.

1971

15. Folyó 2. [Vers] = Dolgozók, 1971. ápr., 28. sz.

16. Folyó 3. [Vers] = Dolgozók, 1971. ápr., 28. sz.

17. Vergődés. [Vers] = Dolgozók, 1971. ápr., 28. sz.

18. [cím nélkül] [Rajz] = Magyar Szó, 1971. júl. 17., 194. sz. 12.

19. Tömeg. [Rajz] = Magyar Szó, 1971. okt. 9., 278. sz. 14.

20. Rengeteg és miért. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt.

21. Vers I. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt.

22. Vers a Begáról az écskai hídnál. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt.

23. Pesszimista vers rólad. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt.

24. A madarakért. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt.

25. [cím nélkül] [Rajz] = Dolgozók, 1971. okt.

26. Halászat előtt. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt. 22., 42. sz.

27. Pesszimista vers a versről. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt. 22., 42. sz.

28. Mellettük szólok. [Vers] = Dolgozók, 1971. okt. 22., 42. sz.

29. Kiút a merevségből. [Vers] = Dolgozók, 1971. dec. 31.

30. Saját érdekemben. [Vers] = Dolgozók, 1971. dec. 31.

31. Pesszimista vers a pesszimizmusról. [Vers] = Dolgozók, 1971. dec. 31.

1972

32. h). R). sF). B?). C?-e). H!?-ha). cc). [Képvers-sorozat] = Új Symposion, 1972. jan., 81. sz. 28–29.

33. Tájvariáció. [Vers] = Tokovi/Áramlatok, 1972. jan. 1., 1. sz. 3.

34. Összmenüett. [Vers] = Tokovi/Áramlatok, 1972. jan. 1., 1. sz. 3.

35. Színspirituálé. [Vers] = Tokovi/Áramlatok, 1972. jan. 1., 1. sz. 3.

36. Hogy és mint. [Vers] = Tokovi/Áramlatok, 1972. jan. 1., 1. sz. 3.

37. Vers I. [Vers] = Képes Ifjúság, 1972. febr. 2., 1237. sz. 18.

38. Vers II. [Vers] = Képes Ifjúság, 1972. febr. 2., 1237. sz. 18.

39. Vörös kosárba bugyborék. [Vers] = Képes Ifjúság, 1972. febr. 2., 1237. sz. 18.

40. Nyom. [Vers] = Képes Ifjúság, 1972. febr. 2., 1237. sz. 18.

41. [Cím nélkül] [Rajz] = Új Symposion, 1972. jún., 86. sz. 294.

42. Intervenció. [Rajz] = Magyar Szó, 1972. aug. 31., 240. sz. 10.

43. Becsuktuk az ajtót. [Vers] = Híd, 1972. okt., 10. sz. 1208.

44. Hajód a föld. [Vers] = Híd, 1972. okt., 10. sz. 1208.

45. Sárga kavics. [Vers] = Híd, 1972. okt., 10. sz. 1208–1209.

46. Vers. [Vers] = Híd, 1972. okt., 10. sz. 1209.

47. Tested emléke. [Vers] = Híd, 1972. okt., 10. sz. 1209.

48. [Cím nélkül] [Rajz] = Magyar Szó, 1972. nov. 4., 305. sz. 9.

 49. Kísérlet. [Képzőművészeti alk.] = Képes Ifjúság, 1972. nov. 15., 1265. sz. 18.
 50. Kísérlet. [Képzőművészeti alk.] = Képes Ifjúság, 1972. nov. 15., 1265. sz. 19. 

51. Szellő üvegvonatok. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 477.

 52. Aratás befejezetlen homok. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 477.

53. Reggel múlt számok. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 477.

54. Aranyfólián rajz. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 477.

55. Darázsfészekbe barack. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 478.

56. Homokszárnyadból szemüveg lengedezni. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 478.

57. Talaj hallod almaerdő vérzik. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 478.

58. A felhők hangja jégbőr. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 478.

59. Ritka őszgerincű tájlovak. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 478.

60. Véraláfutásos fedőlap. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 479.

61. Sünszürkék vagyunk ősszel a fésűből. [Vers] = Új Symposion, 1972. nov., 91. sz. 479.

1973

62. A narancs a legvörösebb hang. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 671.
63. A narancs tartalma. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 671.
64. A narancs értelmezése. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 671.
65. A narancs és a szétfeszített cement-tenger. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 671.
66. A narancs történik. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 672.
67. A narancs megnyilvánulása. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 672.
68. A narancs törvényszerűsége. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 672.
69. A narancs és a szentkép izomrobbanása. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 672.
70. A narancs és a többi virág. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 672.
71. A narancs gátlásai. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 673.
72. A narancs marad. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 673.
73. A narancs versszerkezete. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 673.
74. A narancs Tüncsikének. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 673.
75. A narancs újjászületése. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 674.
76. A narancs folyamata. [Vers] = Új Symposion, 1973. febr., 94. sz. 674.
77. Szétfeszített cement-tenger. [Vers.] = Képes Ifjúság, 1973. márc. 7., 1281. sz. 17.
78. A narancs tartalma. [Vers.] = Képes Ifjúság, 1973. márc. 7., 1281. sz. 17.
79. A narancs értelmezése. [Vers.] = Képes Ifjúság, 1973. márc. 7., 1281. sz. 17.
80. A szentkép izomrobbanása. [Vers.] = Képes Ifjúság, 1973. márc. 7., 1281. sz. 17.
81. A narancs változatai. [Versciklus; kilenc vers]:
A narancs aszkézise. [Vers] = Híd, 1973. dec., 12. sz. 1164.
A narancs megvilágítása. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1164–1165.
A narancs őrdala. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1165.
A narancs-harmat. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1165–1166.
A narancs időtartama. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1166.
A narancs és a verstelenség. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1166–1167.
A narancs-rendszer. [Vers] = Híd, 1973. dec., 12. sz. 1167.
A narancs és a gyenge elméjű gyerekek rajzai. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1167–1168.
A narancs-változat. [Vers] =  Híd, 1973. dec., 12. sz. 1168. 

1974

82. Szómeszesedés. [Vers] = Képes Ifjúság, 1974. jan. 9., 1311. sz. 19.
83. Az örök tökéletes. [Versciklus; tíz vers]:
Amorf. [Vers] = Híd, 1974. ápr. 4. sz. 397. 
A hideg zongora. [Vers] = Híd, 1974. ápr., 4. sz. 397.
A tél görcsei. [Vers] = Híd, 1974. ápr., 4. sz. 398. 
Térgyakorlat. [Vers] = Híd, 1974. ápr., 4. sz. 398.
A galambok rózsa-hasát.[Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 398.
Tömött zöld pohárban. [Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 398–399.
A cserépkertész. [Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 399.
Összefoglalt tánclépés-bogarak. [Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 399–400.
Az örök tökéletes. [Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 400–401.
...indul az ellenpont. [Vers] =  Híd, 1974. ápr., 4. sz. 401.
84. A narancsrobbanás I–VII. [Vers] = Üzenet, 1974. máj.–jún., 5–6. sz. 453–456.
85. A körtenger-gondolat közelsége. [Vers] = Üzenet, 1974. máj.–jún., 5–6. sz. 457–458.
86. Kiterjedés. [Vers] = Képes Ifjúság, 1974. szept. 25., 1335. sz. 20.
87. Kétely. [Vers] = Képes Ifjúság, 1974. szept. 25., 1335. sz. 20.
88. Kifeszített vetület. [Vers] = Képes Ifjúság, 1974. szept. 25., 1335. sz. 20.
89. Szabad gyakorlatok. [Vers] = Új Symposion, 1974. nov., 115. sz. 1523.
90. Bűntudat. [Vers] = Új Symposion, 1974. nov., 115. sz. 1523.
91. Kiterjedés. [Vers] = Új Symposion, 1974. nov., 115. sz. 1523.
92. Agyaggömb az asztalon. [Vers] = Új Symposion, 1974. nov., 115. sz. 1523.
93. Összeszűkül a város. [Nov.] = Képes Ifjúság, 1974. dec. 18., 1346. sz. 18.

1975

94. Előgyakorlatok egy soha el nem készülő regényhez. [Nov.] = Képes Ifjúság, 1975. jan. 29., 1351. sz. 18.
95. Vérmérséklet. [Vers] = Képes Ifjúság, 1975. febr. 15., 1353. sz. 17.
96. Egy folyton táguló bokor. [Vers] = Képes Ifjúság, 1975. febr. 15., 1353. sz. 17.
97. Magány és önmegvalósulás. Csörsz István: Visszakézből. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1974. [Krit.] = Magyar Szó, 1975. ápr. 12., 100. sz. 12.
98. Szabadgyakorlatok II. [Vers.] = Magyar Szó, 1975. ápr. 27., 115. sz. 10.
99. A táj rezgése. Baranyi Károly szobrai. [Esszé] = Képes Ifjúság, 1975. máj. 21., 1367. sz. 18.
100. Lucidum intervallum. [Vers] = Képes Ifjúság, 1975. okt. 15., 1376. sz. 12.