A Kertész Imrével folytatott tárgyalások, majd az özvegyével kötött megállapodás értelmében és a magyar kormány 1812/2016 (XII. 20.) határozata alapján 2017 januárjában megkezdte működését az író nevét viselő Intézet, amelynek működtetője a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány.

Az Intézet fő célja Kertész Imre máshol el nem helyezett hagyatékának gondozása és írói emlékének, szellemi örökségének ápolása, valamint műveinek publikálása.

Az Intézet feladata mindazon anyagok gyűjtése, amelyek kéz- vagy gépiratos változata nem maradt fenn a hagyatékban, például többszáz interjú, cikkek, és az író műfordításainak mindegyike. Az Intézet feladatai közé tartozik a hazai és külföldi magántulajdonban fellelhető iratok gyűjtése, illetve a közgyűjtemények dokumentumairól másolatok készíttetése, azok tudományos igényű feldolgozása, publikálásra való előkészítése.

Az Intézet által kezelt iratanyag folyamatosan bővül és katalogizálásra, illetve digitalizálásra kerül. Az Intézet könyvtári állománya is állandóan gazdagodik. Gyűjti a külföldi nyelveken megjelent kiadásokat, szakirodalmakat, bővíti a kurrens bibliográfiai gyűjtést, emellett leveleket és dedikált köteteket is vásárol.

2020. szeptember 15. után az Intézethez kerül valamennyi Kertész-mű magyarországi megjelentetésének joga. Szintén az Alapítványt illeti meg valamennyi, az író életében meg nem jelent mű nemzetközi publikálásra vonatkozó joga, és a fordítások engedélyezése.

Az Intézet jelenleg Kertész Imre munkái mellett, Arthur Koestler, Petri György, Pilinszky János, Giorgio Pressburger – Pressburger György hagyatékának részeit, valamint Sziveri János teljes hagyatékát is kezeli. A hagyatékokról és a kutatás menetéről bővebben az Archívum menüpontban olvashat.

Az Intézet célja a tulajdonába került szerzői hagyatékok és kiadatlan művek, a róluk szóló irodalmi anyagok összegyűjtése, feldolgozása, sajtó alá rendezése, és a szerzők emlékének méltó ápolása.

Az Intézet minél szélesebb közönségréteg számára kívánja hozzáférhetővé tenni Kertész Imre és a többi szerző hagyatékaiban fellelhető műveket és fordítói, kutatói ösztöndíjakkal támogatja az életművek népszerűsítését.

Az Intézet rendszeres, nyilvános kulturális és oktatási programokkal bővíti tevékenységét, reményeink szerint Budapest egyik kiemelkedő kultúrterévé és találkozóhelyévé válik a jövőben. A programokról, eseményekről bővebben a Programok menüpont ad tájékoztatást.

Az Intézet együttműködik minden olyan intézménnyel, amely a hagyatékok kutatását és a programok megvalósulását segíti. Szoros együttműködést tervez a berlini Kertész-archívummal, annak érdekében, hogy az ott található (2011 májusában megvásárolt) anyagok eddiginél részletesebb és pontosabb feldolgozását, a kiadatlan írások teljes körű szöveggondozását, magyarázó jegyzetekkel való ellátását segítse.

Az Intézet székhelye a Benczúr utca 46. sz. alatt található. (1068 Budapest, Benczúr utca 46.) A 2017-ben megvásárolt ingatlant Orbán Viktor miniszterelnök támogatásával, Szalay Tihamér építész tervei alapján, Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója újíttatta fel.  Az épületről bővebben az Épület menüpont ad leírást.

A Kertész Imre Intézet olyan szakmai műhely, amely a megfelelő tudás, tapasztalat és kezdeményezőkészség birtokában készen áll arra, hogy a Nobel-díjas magyar író munkásságához méltó körülmények között mutassa be itthon és külföldön a Kertész-életmű minden elemét, köztük sok, a nagyközönség előtt ma még ismeretlen dokumentumot és művészi alkotást.

Az Intézet immár önálló, raktározásra, rendezvényekre és elmélyült munkára egyaránt alkalmas, felújított épülettel és magas színvonalú szakmai háttérrel biztosítja a munkát.