Kertész Imre: Világvég-történetek

„Azt hiszem, jobb minőségű életre születtem, mint amit élnem adatott. De ez gőgös kijelentés, a gőg pedig mindig ostobaság, lényegében. Megélni az életet, azt, ami jutott, s úgy megélni, hogy a teljes jusson, ez az életfeladat, bárhol is éljünk.” – írja a Nobel-díjas író, a maga által 1995-ben összeállított elbeszéléskötetének eddig még publikálatlan előszavában. A könyv igazi kuriózum, amely a szerző korábbi, kevésbé ismert műveiből egy kisregényt, két elbeszélést, két novellát, egy esszét tartalmaz, valamint zárszóként Hafner Zoltán szerkesztői jegyzetét és kommentárjait közli.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2020.
280 oldal
3290 Ft
ISBN 978-615-6200-17-4

 

 

Sziveri János: A szélherceg – Válogatott versek

A jó vers bátor, viszi magával az olvasót, belerántja a költő világába, élesen tükröződhetünk benne. Sziveri a verseiben hétköznapi mozzanatokból mitológiát épít. Úgy ábrázolja, énekli meg az egyszerűt, hogy az kibomlik előttünk, s valamit megérthetünk mindabból, amire addig vak volt a szemünk. Verset írni így is lehet: ellene menni minden trendnek, szokásnak és bevett módszernek.

Sziveri versei élnek, a mának és a máról szólnak, mintha épp most születnének. Mindegyik mélyre visz, és a költőnek közben nem reszket a keze.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2020.
204 oldal
3290 Ft
ISBN 978-615-6200-08-2

 

 

Hafner Zoltán: Kertész Imre művei – Bibliográfia 1975-2016

Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre szépírói munkásságát: az író első műve, a Sorstalanság 1975-ben jelent meg, A néző címet viselő naplófeljegyzései pedig alig egy hónappal halála előtt, 2016 márciusában, illetve még ugyanebben az évben, posztumusz látott napvilágot Az angol lobogó című hangoskönyve. Kiadványunk e négy évtizedes pálya termését dolgozza fel nyolc tematikus fejezetben.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2020.
111 oldal
ISBN 978-615-5118-95-0

 

 

Az ismeretlen Kertész Imre – Albina (naplójegyzetek, emlékek, dokumentumok), szerk.: Hafner Zoltán

A Kertész Imre Intézet kiadványa a Nobel-díjas írónk első feleségének, Vas Albinának (1921–1995) a megrendítő élettörténetét meséli el, a háborús üldöztetéstől a kistarcsai internálásán át a mellőzött író melletti rendíthetetlen kitartásáig. „Nem az élete volt nagyszerű: ő maga volt nagy lélek. – Az én munkám az ő emlékműve is.” – írta róla Kertész Imre, mikor 42 évi együttélés után elvesztette feleségét. Vas Albina Szabadkán született – a kiadvány az Intézet nagy sikerű szabadkai kiállítása (október 17. – november 11.) alkalmából jelent meg.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2019.
84 oldal
2490 Ft
ISBN 978-615-5118-91-3

 

 

Az ismeretlen Kertész Imre – Tanulóévek 1934–1955 (kiállítási katalógus), szerk.: Hafner Zoltán

Kertész Imre (1929–2016) egyetlen Nobel-díjas írónk élete, akárcsak műveinek egy jelentős része még, mindmáig ismeretlennek számít, és az elkövetkezendő évek feladata, hogy ez a kivételes életmű egyszer a maga teljességében hozzáférhető legyen. Az író nevét viselő, 2017-től működő intézet vándorkiállítása (mindenekelőtt fiatal közönségre számítva) a szerző tanulóéveire koncentrál, azokra az élményekre, amelyek az alkotói pálya későbbi irányát, témaválasztásait is meghatározzák. Az iskolai évek 1934-ben kezdődnek, amikor az ötéves gyermek szülei elválnak, és egy neves pesti fiúinternátusba íratják, ahol elemi iskolai tanulmányait végzi – és követhetjük tovább az ifjú Kertész Imrét a gimnáziumi és a rövid ideig tartó újságírói éveken, valamint első feleségével való megismerkedésén át egészen 1955-ig, amikor úgy dönt, hogy a független írói pályát választja. „Ugyanazt az életet élni és írni”: e programtervének megfelelően a kiállításon bemutatott időszak legfontosabb eseményei a későbbi műveknek is vissza-visszatérő témái, motívumai lesznek. (Részlet Hafner Zoltán szerkesztő előszavából.)

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2019.
ISBN 978-615-5118-78-4

 

 

Petri Lukács Ádám: Petri 75 – Közelítés

Exkluzív kötet, gazdag képanyaggal Petri György születésének 75. évfordulójára, melyben fia, Petri Lukács Ádám visszaemlékezéseiből eddig ismeretlen oldaláról szerethetjük meg az emblematikus költőt.

„Valamikor a kilencvenes évek elején kapott nővérem férjétől egy igen drága túracipőt Németországban. Papát ez komoly kirándulóvá tette: ültünk az akkor még Ifjúsági presszó néven működő aktuális törzshelyén (most a Remiz étterem áll ott), s hosszan mesélt arról, hogy milyen szüksége volt erre a kiváló lábbelire, amely immár alkalmassá teszi azokra a börzsönyi, pilisi túrákra, amelyekre eddig is készült. Pár itallal később már a Tátra megmászása is szóba került legnagyobb meglepetésemre Papa hirtelen a szakavatott túravezető szerepét húzta magára, elmagyarázva, a széltől miért kell óvakodnunk, ám az eső miért nem gond, mit teszünk majd, ha ránk esteledne, miképp tudunk ellenni az erdei táplálékon, ha eltévedünk, és miért nem kell a társaságában tartanom a medvéktől.”

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2018.

92 oldal

3850 forint

ISBN: 9786155118753
 

 

Kertész Imre: Az angol lobogó – hangoskönyv (a szerző előadásában)

Kertész Imre kifejezőbb címet nem is adhatott volna összegyűjtött elbeszéléseinek. Az angol lobogó története ’56-ban játszódik, de az előzmények közvetlenül a háború végére nyúlnak vissza: abba a korba, amikor a Sorstalanság főhőse visszatér Magyarországra. A remény, az újrakezdés időszaka ez, de – mint tudjuk -, az eufória hamar véget ér. A novella elbeszélője egy lapnál helyezkedik el újságíróként, de közben rájön: ilyen körülmények között az újságírás lehetetlen – törvényszerű hát, hogy egy szűkebb, intimebb világba: a művészethez menekül, elsőként Wagner operáihoz és Thomas Mannhoz, aki ebben a korban is segít „fehérek közt európainak” maradni. Maga is írni próbál, de az alkotás szintén értelmetlenné válik ebben a torz világban. Az írás kulcsjelente, mikor a lefüggönyözött fekete autók után, az ’56-os események legvégén megjelenik (nyilván fejveszte menekülő diplomatákkal) egy angol lobogóval leterített dzsip – és a járókelők, eleinte szórványosan, félénken, de a végén egyre erősebben elkezdenek tapsolni. S erre a kocsiból egy (szarvasbőrkesztyűs!) kéz válaszol: „integetés volt ez, baráti, üdvözlő, tán egy kissé részvétteli mozdulat, mindenesetre fenntartás nélküli helyeslést tartalmazott, és mellesleg a szilárd tudatot is, amivel ez a kesztyűs kéz nemsokára a repülőgépről a betonra vezető lépcső korlátját tapintja majd, hazaérkezve a távoli szigetországba”. A történet nemcsak egyszerű anekdota, hanem a múlt e pillanatának talán legkifejezőbb metaforája. Kertész Imre egész prózaművészetét jellemzi, hogy mindig megtalálja azt a pillanatot, azt a jellegzetes mozdulatsort, azt a felszín alatt rejtőzködő titkot, mely mások (talán mindannyiunk) számára észrevétlen marad.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016.
80 oldal
2500 Ft
ISBN 978-615-5118-47-0