Honlapunk javarészt eddig ismeretlen dokumentumoknak, valamint az író  szintén még kiadásra váró – vallomásainak a segítségével kíséri végig az életút legfontosabb állomásait, amelyek rendszeresen kiegészülnek az egyes művekkel kapcsolatos szerzői kommentárokkal. (Ha az idézetek végén csupán az Interjúrészlet megnevezés szerepel a forráshely megjelöléseként, azok mindegyike a 2003–2004 folyamán, Hafner Zoltánnal készült, publikálatlan beszélgetéssorozatból származik.)

Művek menüpont a kötetbeli kiadásokat gyűjti össze a címek betűrendje, illetve – választható módon – a megjelenésük időrendje szerint. A borítókép mellett az első kiadások fülszövege olvashatók (egy részüket maga a szerző írta), vagy azok hiányában idézetek szerepelnek az adott műből. Ezt követően részletes áttekintést kaphat az érdeklődő felhasználó a további magyar kiadásokról és azok korabeli kritikai fogadtatásáról, amelyek hasonmás kiadásban el is olvashatók a címleírásra kattintva. Ezt követően kronológiai sorrendben közreadjuk az adott mű idegen nyelvű kiadásainak jegyzékét is.

Díjak, elismerések menüpont egyelőre évek szerint, csupán tényszerűen sorolja fel a hazai és nemzetközi sikerek állomásait – a későbbiekben (a többi menüponthoz hasonlóan) ezt a rovatot is bővíteni fogjuk különböző dokumentumokkal, háttérinformációkkal, amelyek főként a berlini archívumban lelhetők fel.

A szintén többféle keresési lehetőséget biztosító, mintegy 1800 tételt számláló Bibliográfia menüponttal kapcsolatos általános ismertetést, szerkezeti leírást annak bevezetőjében ismerheti meg a hazai szakirodalomban tájékozódni kívánó olvasó.

Galéria menüpont tematikus fejezetcímek szerint az intézetünk tulajdonában található képanyagból nyújt ízelítőt, melyek döntő hányada most kerül először a nyilvánosság elé.

Hang- és filmfelvételek menüpont részben szintén eddig még publikálatlan vagy most közrebocsátott formájában ismeretlennek számító felolvasásokat, interjúrészleteket tartalmaz a szerzőtől, valamint kiegészül három további szemelvénygyűjteménnyel, amelyek már az író halála után készültek, intézetünk felkérésére.

A honlapunkon közölt (s különösen az 1930 és 1960 között készült amatőr) fényképek készítőinek neve ma már jórészt kideríthetetlen. A portrék többségét Kertész Magda, a budapesti és berlini helyszínek felvételeit Török Ábel, Vincze Gábor és Hafner Zoltán készítette. Néhány kivételes esetben nem tudtuk azonosítani a felvételek készítőinek nevét, elérhetőségét – számukra természetesen rendelkezésükre állunk a jogdíjak tekintetében. Az Intézet tulajdonát képező fotók és dokumentumok csak az Alapítvány előzetes engedélyével használhatók fel.  

Honlapunk technikai fejlesztésével, tartalmi bővítésével kapcsolatban minden tárgyszerű, szakmai észrevételt köszönettel várunk az info@kerteszintezet.hu levelezési címen.

Keresési útmutató

A honlapon történő kereséshez szeretnénk segítséget nyújtani. Amennyiben nem tudja a keresendő kifejezés, szó vagy személy pontos leírását, abban az esetben kérjük, egyszerűen írja be a keresőbe a szavakat. Ebben az esetben a keresőmotor a hasonló találatokat is megjeleníti, így növelve a sikeres keresés esélyét. Amennyiben viszont pontosan tudja a keresendő kifejezést, szót vagy személyt, akkor kérjük, tegye idézőjelbe a keresendő szavakat (például: "Az angol lobogó"). Ebben az esetben a keresőmotor csak a teljes egyezésű találatokat jeleníti meg.