A KERTÉSZ IMRE INTÉZET NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ZENÉSZEK SZÁMÁRA

 PILINSZKY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL –

 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által fenntartott Kertész Imre Intézet Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt pályázatot hirdet zenészek számára, melynek célja Pilinszky életművének, szellemi örökségének ápolása, illetve kortárs megfogalmazásban való bemutatása és ezáltali népszerűsítése.

 

A pályázat célja:

A magyar költészet megkerülhetetlen nagyságai között számontartott Pilinszky Jánosra már kortársai is legendaként tekintettek. Az idén száz éve született költő versei nemzedékek egész sorának jelentettek és jelentenek ma is lelki, szellemi kapaszkodót, legyen szó hitről, kitaszítottságról, magányról, barátságról vagy szerelemről. A pályázat célja a költő személyisége és művei által inspirált új alkotások létrehozása. A zene területén alkotó művészek (zenészek, zeneszerzők) megszólítása, az általuk létrehozott pályaművekből, műalkotásokból egy zenei kiadvány megvalósítása. Továbbá az első három, zsűri által legjobbnak talált alkotás pályázóinak díjazása.

 

A pályázat témája:

Pályázni lehet új, korábban még nem nyilvánosságra hozott

 

 • megzenésített versekkel
 • zeneművekkel, melyekben valamilyen formában (felolvasva, énekelve) hallható Pilinszky János-vers, vagy annak legalább egy 4 soros részlete

 

Pályázók köre:

A könnyű- és komolyzene bármely stílusában, illetve a jazz vagy népzene területén tevékenykedő, elsősorban a hivatásos előadóművészet területén dolgozó, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok.

 

A pályázat kötelező elemei:

A pályázatokat a palyazat@kerteszintezet.hu címre várjuk az alábbi mellékletekkel:

 

 1. A pályázó produkció szakmai önéletrajza maximum 1500 karakterben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve a beadott pályamunka címe.
   
 2. A pályamű(vek) bemutatása maximum 2000 karakter terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű(vek) műfaját, rövid leírását.
   
 3. Az elkészült hangfelvétel(ek) wav vagy mp3 formátumban  (maximum 2 MB méretben). Amennyiben a pályamű meghaladná a 2 MB méretet, akkor ne emailhez tartozó csatolmányként, hanem online fájlküldő rendszer (WeTransfer, Mammutmail, Drive, Box.com stb.) segítségével küldjék el, feltüntetve a küldeményben is a pályázó nevét, valamint a pályamű címét. Ez esetben jelezzék a pályázatukban, hogy a pályamű fájlmegosztó rendszerrel fog a pályázat 3. mellékleteként érkezni. A hangfelvétel kötelező mellékletnek minősül, a zenemű kottája nem elegendő.

 

Kérjük, az email tárgyában az alábbiak szerepeljenek: PILINSZKY100 Alkotó neve (pl. PILINSZKY100 Pályázó Anna). A beérkező pályázatokat egy darab e-mailben várjuk az összes melléklettel együtt. A legnagyobb elküldhető állományméret üzenetenként: 5 MB.

 

A pályázat beadási határideje:

2021. augusztus 31.

 

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályaműveket a Kertész Imre Intézet által felkért, szakértő zsűri értékeli, akiknek személye adatvédelmi és esélyegyenlőségi okokból nem nyilvános.[1]

 

A legjobb pályaműveket a Kertész Imre Intézet Pilinszky 100 címmel egy zenei kiadvány formájában megjelentetheti, amely felhasználáshoz a pályázó a pályázat benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul. A döntésről a nyertes pályázók írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A pályázat elismerései:

 

I. helyezett

 • nettó 600.000 Ft
 • Könyvcsomag
 • Videóanyag készítése a nyertes pályaműhöz, melyhez stábot és helyszínt a Kertész Imre Intézet biztosít

 

II. helyezett

 • nettó 300.000 Ft
 • Könyvcsomag
 • Videóanyag készítése a nyertes pályaműhöz, melyhez stábot és helyszínt a Kertész Imre Intézet biztosít

 

III. helyezett

 • nettó 150.000 Ft
 • Könyvcsomag
 • Videóanyag készítése a nyertes pályaműhöz, melyhez stábot és helyszínt a Kertész Imre Intézet biztosít

 

A válogatásalbumon megjelenési lehetőséget kapó pályázók különdíjban és 50 000 Ft-os pénzjutalomban részesülnek.

A zsűri fenntartja a jogot további elismerések odaítélésére a beérkezett pályamunkák kvalitásának és eredetiségének tekintetében.

A nyertesek és különdíjban részesülők számára megjelenési lehetőségeket biztosítunk a médiában, illetve a pályázat utóéletét is követni kívánjuk számos együttműködéssel (újságcikkek, rádió- és TV-interjúk, a közösségi média felületein elhelyezett hirdetések).

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a palyazat@kerteszintezet.hu címen.

 

Kertész Imre Intézet

 

[1]A Kertész Imre Intézet fenntartója, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány tájékoztatja az érintetteket, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 216/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése (a)-(f) pontjaiban foglaltak nem teszik lehetővé a zsűri tagjai személyes adatainak megjelenítését.